« Úvod | Nové stránky »

Výklad

Neonacismus


  • Osnova:           1. Vznik NSDAP


                          2. Teroristická diktatura


                          3. Mein Kampf


                          4. Rozpuštění Nacionálně socialistických stran


                          5. Neonacismus a rasismus v Čechách


                          6. Jirkův komentář


                          7. Vlastenci


                          8. Světový mír •  


 • Neonacismu vychází z nacismu a nacismus je odvozen od nacionálního socialismu. Je to politické hnutí, které vzniklo v Německu po 1. světové válce. V lednu 1919 byla v Mnichově malou antisemitskou německou skupinou založena Německá dělnická třída, s níž se v září 1919 kontaktoval Adolf Hitler. Hitler měl svůj politický a světový názor, jenž se formuloval již před válkou ve Vídni a který se brzy stal hnacím motorem strany. Po jejím přejmenování na Nacionálně socialistickou německou dělnickou stranu (NSDAP) se stal Hitler jejím velitelem. Hitler tímto požadoval zrušení mírových smluv a spojení všech Němců ve Velkém Německu. Chtěl tím vrátit kolonie, silnou úřední moc v říši, „čistou krev“ soukmenovců, národní armádu a vyloučení Židů z novin, zpráv, rozhlasu, filmu a především z veřejného života.
 • Po uchopení moci roku 1933 vytvořil Hitler otevřenou teroristickou diktaturu nejreakčnějších sil německého monopolistického kapitálu, zaměřenou především proti dělnické třídě a komunistické straně, ale také proti všem buržoazním demokratům, liberálním a jiným antifašistickým silám.
 • Ideologicky se nacismus opíral o antikomunismus, krajní šovinismus a rasismus, filozoficky o iracionalistické myšlenkové proudy – voluntarismus a antidemokratismus.
 • Hitler se pokusil svrhnout Výmarskou republiku – pochod k Dvoraně vojevůdců, ale zabránila mu v tom armáda a policie. NSDAP byla rozpuštěna a Hitler odsouzen k pěti letům v pevnosti. Zde vnikl Mein Kampf (můj boj), program a ideologie nacismu. Vedoucí nacisté začali usilovat o moc ve státě parlamentní cestou. Hitler ale byl předčasně propuštěn a obnovil NSDAP, ta stále více získávala masy.
 • Během 2. světové války se zostřoval teroristický režim. Nezdařený atentát na Hitlera 20. 7. 1944 měl za následek brutální pronásledování německého hnutí odporu. Až totální zhroucení Německa na konci 2. světové války učinilo nacismu konec. Vedoucí činitelé režimu a vedoucí strany se většinou vyhnuli odpovědnosti sebevraždou nebo útěkem. Nacionálně socialistické strany byly vítěznými mocnostmi rozpuštěny a z části prohlášené za zločinecké (denacifikace).
 • Neonacismus a rasismus v Čechách nepostihuje jen Romy a Židy, představuje veliké nebezpečí i pro příchozí. Rasističtí násilníci si nevybírají, napadají turisty, příchozí, kteří zde žijí a pracují delší dobu, i uprchlíky. Agresivní skupiny se snaží politicky zaštítit buď nějakou politickou stranu, nebo občanským sdružením, které se často snaží zaregistrovat u Ministerstva vnitra ČR. Neboť je pro ně podstatnější stálá spolupráce se zahraničními neonacisty a fašisty. V posledních letech jsou české a zahraniční ultrapravicové organizace propojeny prostřednictvím internetu. Část ultrapravicových skinheads je aktivní i v násilnických skupinách fotbalových fanoušků.
 • Musím se přiznat, že jsem se pokoušel něco najít na internetu, abych vlastně věděl, o čem mám psát a při hledání jsem narazil na několik komentářů. Jirka jich měl nejvíce a myslím, že nejvíce vystihovaly nejen neonacismu, ale i rasismus.
 • „PROCITTE TO SRDCEM LIDI A POZNÁTE NEVAŽTE SI MNE VAŽTE SI TOHO RASIZMU VE MNE PROTOŽE RASIZMUS JE TO TO NEJLEBŠÍ V ČLOVĚKU RASIZMUS JE LÁSKA RADOST ,ŽIVOT POKOJ DUŠE A HLAVNĚ DOMOV SRDCE.POSLOUCHEJTE SVÁ ÁRIJSKÁ BÍLÁ SRDCE A POMĚTE ŽE MÁ TO CENU MÁ TO SMYSL.“
 • Z dalších jeho komentářů jsem se postupně dozvídal, jak je vlastně rád, že je rasistou a vůbec to neskrýval. Řekl na sebe toliko věcí, až se mi tomu nechtělo uvěřit. V jednom příspěvku jsem kupříkladu vyčetl, že se Jirka nazývá vlastencem, ale podle jeho vět jsem zastáncem pravého opaku, neboť jsem se ani v jednom komentáři nedočetl ani jedné správné věty. Jak je vidět v přímé řeči, zapomíná hodně na čárky ve větách a píše s hrubkami. Nevím tedy, zda mám Jirkovi věřit, že se cítí silným vlastencem, když przní náš krásný český jazyk neuvěřitelným způsobem.
 • Neonacismus, rasismus – dobře, ať si jedná každý podle svého, ale když se chce zapojit do boje proti lidem, tak ať se nejdříve naučí pořádně číst a psát. Myslím, že neonacismus, nacismus a rasismus jsou zcela zbytečné skutečnosti, které si lidé vymysleli jen proto, aby měli důvod k nenávisti k druhým lidem. Já nevlastním ani jednu těchto záležitostí a také nemám proč. Nemám důvod nenávidět Cikány, když mi nic neudělali. Nemám pohnutku vyhlašovat Hitlera do éteru, když mi je vesměs ukradený. Já mám důvod jen k žití a ke spokojenému soužití všech lidí na Zemi. Já toužím po světovém míru.

 • 20.12.2008 19:30:16 | Autor: Tom Lery | stálý odkaz

  Komentáře

  0 komentářů:

  přidat komentář
  << úvod