« Úvod | Nové stránky »

ČJ - 8

Romantismus

-         datace: konec 18.stol.-1/2 19.stol.


-         poslední umělec.směr, kt.se výrazně projevil v mnoha oblastech, hl.v umění


-         základní rysy: kladl důraz na city, vyhrocené konflikty a rozpory, v oblibě je dávnověk, návrat k přírodě, k divoké krajině, důraz na fantazii a iracionalitu, objevují se zde tajemna, osudovosti, zrůdnosti, hrůznosti, vypjatý individualismus ( hl.hrdina = velká osobnost s charismem), nejvyšší hodnoty: osudová láska nebo národní svoboda, v lit. převládá obraznost a citovost


-         rozpory: jedinec X společnost ( hl.hrdina chce patřit do společnosti, ale nezapadá do ní); sen X skutečnost, hrdina prožívá mimořádné život.situace,v dílech: zvýrazněný důraz na barvy jako symboly


-         romantic.hrdina: hrdina splývá s autorem, rozpory mezi přáním hrdiny a spol., boj proti konvecním, hrdina je bez přátel, osamělý, výjimečný, jiný než ostatní, vnitřně rozervaný, je nešťastně zamilovaný, nikdy není šťastný se svou láskou, hrdinové jsou lidé z okraji spol. (loupežník, zločinec, tulák, poutník, cikán)


 


Anglie


 


lord GEORGE GORDON BYRON = romantic.spisovatel, žil bouřlivým životem, aristokratic.původ, zřekl se dobrovolně svého titulu, manželství: cestoval po Evropě, byl v It., snažil se bránit svobodu jedince a celého národa, ve válce s Turky se nakazil morem, položil základy lyricko-epické povídce (byronská povídka) a básnic.dramatu


 


-         nejznám.dílo: Childe Haroldova pouť = rozsáhlá lyricko-epická skladba, autobiograf.prvky, popisuje v díle svůj život a divokou evrop.přírod, také nesvobodné národy v Evropě


 


-         dramata: Džaur, Korzár, Lara => obdobná tématika, hl.hrdina bojuje proti tyranii a utlačování nějakého národa, za svobodu sebe sama


 


-         Manfréd a Kain = nábož.-filozof.dramata, typický prvek: titanismus ( odpor proti bohům)


 


PERCY BYSSHE SHELLEY


 


-         dílo: Odpoutaný Prométheus = vzpoura proti bohům, bohové mu nakonec dávají milost


 


WALTER SCOTT


 


= spisovatel historic.románů, sběratel skots.lid.balad, romány: Waverly: o skutečné události, o lidovém povstání v ½ 18.st., napsal jej anonymně, ale pak se k němu přiznal


-         Ivanhoe: odehrává se ve středověku, za vlády Richarda Lví Srdce v Anglii, vystižení tehdejší doby: turnaje, bitvy, zvyky tehdejší spol., Ivanhoe byl citlivý, mravně ušlechtilý, bojuje za práva utlačovaných


 


Německo


 


NOVALIS: básník a prozaik, romatismus propojoval s náboženstvím, legendami a pohádkami


-         nejvýznam.dílo: Hymny noci = básnic.sb., objevují se zde motivy ztracené lásky, touhy po smrti, oslavy Panny Marie


-         román.tvorba: Heinrich von Offerdingen: o středověk.básníkovi, hledá ,,modrý svět‘‘


( smysl života, smysl poezie), chce si splnit svůj sen, což se mu nepodaří


 


JAKUB A WILHELM GRIMMOVÉ


 


-         sbírali lid.slovesnost, hl.pohádky, Červená Karkulka, Jeníček a Mařenka, Sněženka a Růženka, Sněhurka, Kocour v botách…


 


Francie


 


VICTOR HUGO = prozaik, básník, dramatik, politik, syn napoleonského generála, nesnášel Napoleona, měl politic.svobodomyslné názory, liberál ( uznával všechny názory)


 


-         drama Cromwell : jeho úvodní stať je důležitá pro romantismus = manifest romantismu, námět: boj za svobodu, soc.otázky, hl.hrdinové jsou chudí lidé, ale morálně na úrovni, nenávist proti tyranům


-         básnic.tvorba: Legenda věků = víra v lepší budoucnost


 


-         prozaic.díla:  Chrám matky boží v Paříži: hl.postavy: Quasimodo, Esmeralda, Frollo, Petr Gringoire, děj se odehrává v 15.st. za Ludvíka XVI.


=> mrzák Quasimodo je hluchý a špatně vidí, vychováván Frollem, byl zvoníkem v chrámu Matky boží => lidé jeji nemají rádi kvůli jeho strašidelnému vzhledu, je na okraji spol, byl jmenován králem bláznů => nešťastně zamilován do cikánky Esmeraldy => jediná s ním měla soucit, když ho bičovali na pranýři ( a to za pokud o její únos, ke kt.ho donutil Frollo) => Frollo, Quasimodo a potulný básník Petr Gringoire byli nešťastně zamilovaní do Esmeraldy => ta ale miluje důstojníka, kt. ji pouze využil => chtějí ji navíc popravit za vraždu => Q.ji unesl do chrámu a zachránil, nakonec umírá a on s ní


 


Bídníci ( Ubožáci): hl.postava: Jean Valjean, kt.žije na okraji spol, za krádež chleba je odsouzen na galeje, díky jednomu biskupovi se stává vzorným občanem a bojuje za svobodu


 


-         Dělníci moře


-         Devadesát tři = historic.román, děj se odehrává v době VFBR na venkově, boj za svobodu


 


STENDHAL ( HENRI BEYLE): přechod mezi romantismem a realismem, nadšený stoupenec VFBR, boj za svobodu, žil střídavě ve Fr.a It., stýkal se s itals.vlastenci => vyhnán, svoboda byla potlačována


-         hrdinové prožívají vášnivé lásky, ale jsou pokrytci, bouří se proti spol.


-         romány: Kartouze ( věznice) parmská


   Červený a černý = dvoudílný román, červený = revoluce, černý = snaha o


   zachování starého světa, hl.postavy: Julián Sorel => syn tesaře => touží po kariéře,


   nejprve obdiv Napoleona, po jeho pádu ho na oko pomlouvá => nakonec se stává


   knězem => snaha udělat kariéru, poměr s vdanou ženou – paní de Renal a mladou


   dívkou Matylda de la Mole => paní de Renal žárlí, Julián ji postřelí => jde před soud


ð       paní Renal mu zařídí milost, on je ale nešťasten a nechá se popravit


 


Rusko


 


= prolínání romantismu a realismu


 


ALEXANDER SERGEJEVIČ PUŠKIN: politic.angažování, boj za svobodu a proti carovi, byl poslán do vyhnanství


-         dílo: Kavkazský zajatec


       Bachčisarajská fontána


       Cikáni


       Evžen Oněgin = poema ( básnic.povídka), hl.hrdinové: Oněgin, Taťána, Lenský


 


-         Oněgin = romantic.hrdina, má dostatek peněz, ale je znechucen životem => Taťána se


do něj zamiluje, Evžen ji jen využívá => Taťánu miluje Lenský, kt velmi žárlí => souboj mezi muži => Obětin Evžena zastřelí => odchází na venkov, uvědomuje si svou chybu => Evžen začíná o dívku usilovat, ale je již pozdě, je vdaná


-         Puškin ustanovil ve svém díle nový typ opstavy: zbytečný člověk


-         novela Piková dáma, historic.povídka Kapitánská dcerka, drama Boris Godunov


 


MICHAIL JURJEVIČ LERMONTOV


 


-         stejně jako Puškin zastřelen v souboji, psal poemy: Démon – představuje obecné zlo, démona, kt.má touhu žít šťastně, ale je stále zlý => zamiloval se do princezny Tamary => dívka lásku opětuje => tím sama sebe ničí => démon ji zahubil => zjišťuje, že nikdy nemůže být šťastný, když je zlý


-         Hrdina naší doby: hl.hrdina = Pečoryn = typ zbytečného čl.


 


Polsko


-         hl.boj za národ.svobodu: např.ADAM MICKIEWICZ = nejznám.román => Pan Tadeáš – z historic.období Polska


 


Slovensko


 


-         návrat do minulosti ve 30. a 50.letech – tvorba spisovné slovenštiny: ĽUDOVÍT ŠTÚR = jazykovědec, básník, novinář ( v Čechách Dobrovský)


 


USANATHANIEL HAWTHORNE – román Šarlatové písmeno


EDGAR ALLAN POE = básník, prozaik, zakladatel moderního detektivního horor.psaní v USA – tajemná díla plná zločinu


 


-         próza: Jáma a kyvadlo


-         poezie: Havran => vliv na další spisovatele


 


 


Romantismus v Čechách


 


= ½ 19.stol.


 


-         objevuje se myšlenka demokrati.státu


-         2 nové směry: konzervativní ( chtěl zachovat starý systém) X liberální ( hlásal pokrok. Myšlenky)


-         Čechy jsou součást Rakouska-Uherska, hl.pokračovatel pokrok.myšlenek = METTERNICH = nechtěl osamostatnění národa, existuje tajná policie, cenzura


-         ve 30.letech 19.stol.: zhoršení hospodář.situace


-         1848: malá revoluce => shromáždění lidí na náměstí v Praze, požadavky: zrovnoprávnění ČJ a NJ, svoboda tisku => odvolání Metternica, naoko zrušena cenzura, ale politic.zřízení se nemění => stále větší požadavky ze strany Čechů => nejsou splňovány => boje v ulicích => Vídeň je zastavuje, zklidnění situace => zatýkání, vyšetřování, nedochází ke zrušení cenzury => romantismus v Čechách není příliš rozšířený


-         doznívají ideály národ.obrození


 


KAREL HYNEK MÁCHA


 


= romantic.básník, rozervanec, neštastné lásky, tulák, zakladatel moderní české poezie


-         narozen v Praze, otec mlynář.pomocník, matka z rodiny hudebníků, dobrý vztah ke kultuře, studium gymnázia, práv, filozofie


-         rád cestoval pěšky do velkých vzdáleností ( Itálie), měl rád Bezděz, milenka Eleonora Šonková ( přezdívaná Lori) => otěhotněla => Mácha neměl dlouho stálé zaměstnání, bydlení atp => umírá v Litoměřicích, 2 verze – syfilis nebo zápal plic


-         zprvu psal v NJ


 


-         dílo: Máj = lyricko-epická skladba na vlastní náklady, po vydání odsouzení díla, nikomu se nelíbilo, hl.postavy: Jarmila + Vilém: Vilém miluje Jarmilu, dozvídá se o jejím dávném románku => chce ho zabít => podaří se mu to => zjištění, že to byl jeho otec => Jarmila se utopí, Vilém je oběšen za zabití


ð       pravidelný verš, rozdělen do 4 zpěvů, mezi každým zpěvem: intermezzo


( mezihra), básník se ztotožňuje s hlavním hrdinou, jsou zde dlouhé popisné pasáže přírody, příběh Viléma = epický děj


ð       byl zde spáchán zločin, ale dán jen okolnostmi


 


-         próza: hl.povídky, soubor povídek: Obrazy ze života mého : dokončil pouze dvě povídky:


 


Večer na Bezdězu


Marinka


-         kratičký román Cikáni


-         chtěl sepsat i rozsáhlý historic.román Kat: nedokončil, zemřel mladý


-         vliv na skupinu Májovců: Jan Neruda, V.Hálek, J.Arbes, ve 20.stol.: J.Hora, V.Nezval, F.Hrubín, J.Seifert


 


Máchovi pokračovatelé


 


KAREL SABINA = básník, prozaik, psal libreta = texty k operám, např.libreto pro Prodanou nevěstu, Braniboři v Čechách


 


-         psal povídky: Oživené hroby = o politic.vězních


-         román Na poušti


-         byl odsouzen k smrti, poté trest zmírněn, pokud bude donášet a spolupracovat s tajnou policií => donášel, zemřel sám a v bídě coby zrádce národa


 


VÁCLAV BOLEMÍR NEBESKÝ


JOSEF VÁCLAV FRIČ


=> snaha vyrovnat se Máchovi, ale nedařilo se jim to


 


20.12.2008 20:54:04 | Autor: Tom Lery | stálý odkaz

Komentáře

0 komentářů:

přidat komentář
<< úvod