« Úvod | Nové stránky »

ČJ - 9

Realismus a naturalismus

Realismus


Světová literatura


 


-         2.pol.19.stol.


-         převažuje směr realismus


-         znaky realismu: snaží se pravdivě zobrazovat skutečnost bez příkras a stylizace, hl.hrdinové: průměrní lidé nebo skupina lidí v přirozeném životním prostředí, obrovský rozvoj vědy, klade důraz na rozum a materiál => průmyslová revoluce, hospodář.rozmach – poč.kapitalistického zřízení, fungují zde peníze, řada objevů: přírodní vědy – Edison, Paster, Darwin


-         reálné nahlížení čl.na svět


-         vznik ve Francii, poté rozšířen po celé Evropě, trvá až dodnes


-         kritický realismus: kritizuje jevy ve společnosti, znaky: objektivní přístup, autor je v pozadí (neztotožňuje se s hl.hrdinou), hrdina = průměr.člověk, představuje určitý typ, přesné zobrazení skutečnosti, historická konkrétnost, společenská a politická angažovanost, žánry: román, drama


 


Francie


 


-         často angažovanost do politiky, začínají psát na kšeft


 


HONORÉ DE BALZAC: pilný spisovatel, za život napsal asi 100 rozsáhlých románů, zajímal se o řadu přírodních věd, chtěl získat peníze díky spisovatelství, zpočátku psal dobrodružné romány, díky nim se proslavil => získal peníze, snažil se je investovat => měl dluhy


 


-         dílo: Lidská komedie: rozsáhlý cyklus románů, snaha zachytit život tehdejší spol. od nejnižších vrstev až po nejvyšší kruhy těch nejbohatších, popisuje pravdivě korupci a životy lidí, je zde asi 3000 postav, má ústřední trilogii – 3 stěžejní romány:  1. Otec Goriot


2. Ztracené iluze


3. Lesk a bída kurtizán


 


1.ústřední postava: bohatý kupec Goriot, dcery provdává za šlechtice => dostanou se do vysokých kruhů => dá jim velké věno => zruinuje tím sám sebe => dcery s ním zruší veškeré kontakty => stydí se za jeho osud => mezitím do Paříže přichází mladý Evžen Rastignak => pracovitý, nadanýý, pilný => stará se o Goriota => poté začíná být bez zábran, aby se dostal na vysoké pozice


 


2. podobný děj: o mladíkovi, kt.zjišťuje, že potřebuje známosti, aby se dostal výše do společnosti


 


3.kontrast vysoké politiky a financí X kurtizány – bohatí jimi sice opovrhují, ale využívají je


 


- Evženie Grandetová: řadí se do cyklu Lidské komedie, o bohatém podnikateli, kt.vyrábí nábytek, má sice hodně peněz, ale je lakomý


 


GUSTAVE FLAUBERT: jeho díla = vzor realismu


 


-         romány: Citová výchova: hl.hrdina Moreau = mladík, kt.chce něco dosáhnout, ale nemá vytrvalost, pouze spoustu plánů – v kariéře a osobním životě => ničeho nedosáhne; další postava = Deslauriers: naopak ctižádostivý – dopadne ale stejně, díky přehnané ctižádosti


 


-         Bouvard a Pécuchet: o mužích provádějící okolí vtipné kousky


 


-         Salambo: původně román, poté zdramatizováno, děj se odehrává v antice, romantic.příběh o tajné lásce princezny Salambo k zajatému vojákovi


 


-         Paní Bovaryová: popis velkých citů, vášně, hl.hrdinka = paní Bovaryová => žije v naplánovaném manželství => není šťastná, ráda čte romantic.příběhy => chce je zažít, rozvíjí mnoho jiných vztahů => hledá lásku a vášeň => zavrhnuta spol., sebevražda


 


ALEXANDR DUMAS ML.- dílo: Dáma s kaméliemi = příběh krásné mladé milé dívky, kt.se stává prostitutkou = kurtizánou => velmi oblíbená u mužů, ale umírá na tuberkulózu


 


JULES VERNE = ,,otec sci-fi‘‘, dobrodružné romány, filmy podle něj točil Karel Zeman


 


-         dílo: Patnáctiletý kapitán


       Ocelové město


       Tajuplný ostrov


 


Anglie


 


CHARLES DICKENS: těžké mládí => fyzicky týrán, těžce fyzicky pracoval => vliv na jeho dílo, útočí na soc.nespravedlnost


 


-         dílo: Kronika Pickwickova klubu = humoristický román => poté už následovaly romány se soc.zápletkami


 


-         Olivek Twist


 


-         David Copperfield


 


-         Malá Doritka


 


-         Nadějné vyhlídky


 


WILLIAM MAKEPEACE THACKERAY: žil v blahobytu, finančně zajištěn, věnoval se psaní, ve svých dílech – kritika bohatých lidí a jejich způsobu vydělávání peněz: vliv peněz na osud čl.


 


-         dílo: Kniha o snobech = kritika kariérismu bohatých


-         Trh marnosti ( Jarmark)


 


CHARLOTTE BRONTËOVÁ: Jana Eyrová


EMILY BRONTËOVÁ – Na větrné hůrce


 


ð       jejich hrdinky jsou silné, vzdělané ženy, kt.o sobě samy chtěji rozhodovat


 


ROBERT LOUIS STEVENSON: autor dobrodružných děl, novoromantik – částečný návrat k romantismu


 


-         dílo: Ostrov pokladů


       Podivuhodný příběh doktora Jekylla a pana Hydda


 


LEWIS CAROLL =hl.tvorba pro děti, napsal např.Alenka v říši divů


 


SIR ARTHUR CONAN DOYLE: detektivní příběhy, Sherlock Holmes, dílo : Pes baskervilský


 


Rusko


 


-         kritika společ.poměrů tehdejší doby


 


NIKOLAJ VASILJEVIČ GOGOL: dramatik, spisovatel, hl.kritika záporných jevů ve spol., původem Ukrajinec


 


-         dílo: Večer na vesnici blízko Dikaňky = soubor povídek


 


-         Taras Bulba = dramatic.povídka z minulosti ukrajinských kozáků


 


-         komedie: Ženitba, Hráč, Revizor


 


-         Revizor: hl.postava = úředník Chlestakov,kt.cestuje za otcem => vystoupí z vlaku, ubytuje se, v kartách prohraje peníze => domnívají se, že je to revizor => lidé mu dávají úplatky => využívá toho, svádí hejtmanovu dceru i manželku => poté odjezd => posílá jim dopis, že je všechny obalamutil


 


-         Mrtvé duše: Pavel Ivanovič Čičikov – snaží se využít děr v zákoně kvůli svému prospěchu, uvádí fiktivní sedláky, kt.už nežijí => získává peníze od cara


 


IVAN SERGEJEVIČ TURGENĚV: z bohaté šlechtické rodiny => rodina si nepřála, aby kritizoval spol.ve svých dílech, přesto to dělal => hodně cestoval => větší část života strávil v cizině => strávil kus i ve vězení => odchod do Fr., kde potkal Flauberta


 


-         dílo: Lovcovy zápisky = kritika tehdejšího nevolnického systémum, soubor povídek


-         Otcové a děti = kritika tehdejšího režimu


 


LEV NIKOLAJEVIČ TOLSTOJ: studium dobových pramenů, historie, v jeho dílech: pravdivé historic.události, psal povídky, romány, dramata


 


-         dílo: Vzkříšení


       Vojna a mír = 4dílný román, obd.napoleonských válek v Rusku


       Anna Kareninová = o lásce, velkých citech a tragédii


FJODOR MICHALJEVIČ DOSTOJEVSKIJ: realista, zakladatel moderního románu, psycholog.pohled na postavy, v mládí: hodně politic.činný => odsouzen k smrti => nakonec nucené práce na Sibiři, trpěl epilepsií – objevuje se i v jeho dílech


 


-         dílo: Zápisky z mrtvého domu = krátký román, o lidském utrpení a lidské psychice


 


-         Zločin a trest = hl.hrdina. Raskolnikov


 


-         Běsové


 


-         Bratři Karamazovi


 


-         Idiot: kníže Myškin je epileptik, velmi hodný a ochotný čl., ma každého rád za jakýchkoliv okolností => považován za idiota


 


ALEXANDER NIKOLAJEVIČ OSTROVSKIJ: hl.dramatik, psal hl.realistické drama, je jeho zakladatel v Rusku, psal hl.komedie – kritika tehdejší spol., úplatkářství, realismus


 


-         dílo: Výnosné místo


 


ANTON PAVLOVIČ ČECHOV: prozaik, dramatik, zprvu píše hl.krátké povídky – např.Chameleon, Pokoj číslo 6, hl.hrdinové: průměrní lidé, nevynikající, obyčejní, tragikomedie a melancholie


 


-         dramata: přechod od realistic.dramatu k modernímu – zaměřen na psychologii hl.postav


 


-         dílo: Racek, Stýček Váňa, Tři sestry, Višňový sad


 


Polsko


 


-         objevuje se zde pozitivismus


 


HENRYK SIENKIEWICZ: romány z obd.polské historie, nejznám.romány: Křižáci = Poláci bojují proti něm.křižákům v 15.stol.


 


Ohněm a mečem


Quo vadis = o životě a pronásledování 1.křesťanů, z dob Neurona v Římě


 


BOLESLAV PRUST: historic.romány Loutka a Faraon


 


Slovensko


 


-         probíhá zde NO v této době => snaha o upevnění jazyka


 


PAVOL ORSÁGH HVĚZDOSLAV: básník, prozaik, orientoval se na bratrské vztahy mezi Slovany, psal o boji za svobodu těchto národů


 


-         dílo Krvavé sonety


-         epická skladba Hájnikova žena


 


MARTIN KUKUČÍN = realistická próza, hodně cestoval


 


-         dílo: Dom v stráni


-         Rysavá Jalovica = zážitky z dětství


 


Norsko


 


HENRIK IBSEN: psal v romantic.duchu – dramatic.báseň Peer Gynt – z norské historie


 


-         Opory společnosti: vše stojí na penězích


 


-         Nora ( Domov loutek): Nora má rodinu, její muž neustále pracuje, Nora je v domácnosti, opustí manžela s dítětem, muž ji má jen pro zábavu, jako loutku = kritika vztahů mezi manželi, kdy muž je tím pánem a žena = nic


 


-         Strašidla


 


-         Nepřítel lidu: hra o člověku, kritika spol., snaha o eliminaci nepříznivých věcí ve spol.,=> odsouzen spol., přechází k symbolismu


 


-         Když my mtrví procitneme: v divadle zavedl retrospekci = vyprávění o minulosti pomocí dialoůg, vyřadil monology


 


Švédsko


 


AUGUST STRINDBERG: dramatik, prozaik, těžké dětství,doma bit, žil v bídě a špíně => dílo Syn služby = autobiografie, matka na něj byla zlá, nenáviděl ženy, žena = zlo ničící muže


-         Červený pokoj: ml.čl.plný ideálů, musí dělat to, co nechce, aby měl úspěch ve spol.


 


-         Otec: žena týrá svého muže, manželství = klec


 


-         Kamarád: komedie, žena = odporné stvoření, kt.v muži zabíjí vše dobré


 


Dánsko


 


HANS CHRISTIAN ANDERSEN: řada pohádek: Malá mořská víla, Cínový vojáček, Pastýřka a kominíček, Děvčátko se sirkami, Pohádka mého života = autobiografie


 


Německo


 


KAREL MAY: psal o Indiánech ( USA ale nenavštívil), oblíbený autor i dnes


-         nejznám.díla: Vinetou – Rudý gentleman, Old Shetrehand ad.


 


MARK TWAIN: Dobrodružství Toma Sawyera, Huckleberyho Fina


 


 


Doznívání ideálů NO a poč.realismu


 


 


-         lidé hledají inspiraci na vesnici, v obyč.životě


 


KAREL JAROMÍR ERBEN = studium filozofie a práv , seznámil se s Fr.Palackým => díky němu se Erben dostává ke studiu národopisu, měl přístup do archivů, byl pracovník čes.muzea => zaměřil se na lid.písně a pohádky


 


-         dílo: Kytice ( Pověstí národů) = básnic.sb,umělec.přepracování slovesnosti, témata: problémy mezilidských vztahů, hl.balady = ponurý děj, tragické, řeší otázky viny a trestu, lidský úděl a osud


 


-         Prostonárodní české písně a říkadla


 


-         České pohádky – Liška Ryška, Pták Ohnivák, 3 zlaté vlasy děda Vševěda, Plaváček…


 


KAREL HAVLÍČEK BOROVSKÝ: spisovatel, novinář, satirik, epigramatik, psal krátké satirické básně kritizující hl.společnost, spolu s B.Němcovou zakladatel čes.realistické lit., narozen v Borové, původně se jmenoval jen Karel Havlíček, pak získal přídomek Borovský, studoval gymnázium v Německém Brodě ( pak přejmenován na Havlíčkův Brod), studium filozofie v Praze, vstoupil do kněžského semináře, nezamlouvalo se mu fungování církve, nedostudoval, stal se vychovatelem hl.dětí v nejrůznějších rodinách, např.v Rusku => získal spoustu zkušeností => po návratu novinář: redaktor dvou novin: Pražské noviny, Národní noviny => chtěl ,,vychovávat čes.národ‘‘ a hrdost Čechů => problémy s rakouskou vládou, kritika režimu => odvezen tajnou policií do Brixenu => mezitím mu zemřela manželka => po návratu do Čech nemá kam jít, zemřel na plicní nemoc


 


-         ve svých dílech: kritika spol.


 


-         dílo: Obrazy z Rus => vliv jeho návštěvy z Ruska, kritika absolutismu v Rusku i v Čechách


 


-         <SP


20.12.2008 20:54:36 | Autor: Tom Lery | stálý odkaz

Komentáře

0 komentářů:

přidat komentář
<< úvod