« Úvod | Nové stránky »

ČJ - 10

Česká próza 2.poloviny 19.století

-         nové směry: novoromantismus, novorenesance ( architektura), empír (umění)


-         objevují se v 60.letech 19.stol., v duchu těchto směrů postaveno Národní divadlo a Národní muzeum


 


Generace ND


 


-         Sbor pro vybudování Národ.divadla = skupina vlastenců, zakladatel = František Palacký


( 1850)


-         patří sem: Josef Mánes, Quido Mánes, Amálie Mánesová, Antonín Mánes, Josef Navrátil (krajiny), Karel Purkyně, Josef Václav Myslbek, Josef Zítek = architekt, vyprojektoval ND v novorenesančním slohu, Mikoláš Aleš (lunety), Vojtěch Hynais (opona), František Ženíšek, Julius Mařan, Václav Brožík


-         1868 = položen základ.kámen ND, 1881 = otevření ND, nebylo doděláno => shořelo => nová sb., během 2 let vystavěno nové, otevření: 18.11.1883


-         hudba: Bedřich Smetana ( při slavnost.otevření hrála jeho Libuše), Antonín Dvořák, Zdeněk Fibich, Leoš Janáček


 


 


Literatura 50.-70.let 19.století


 


-         rozvoj české kultury, založen SOKOL a HLAHOL (pěvec.spolek)


-         Umělecká beseda (spolek umělců jakéhokoliv zaměření)


-         po r.1862 otevřeno Prozatímní divadlo – české hry, dokud nebylo otevřeno ND


 


Májová generace


 


-         1858 = vydán Almanach Máj


 


-         Jan Neruda, Vítězslav Hálek, Karolína Světlá, K.J.Erben, K.Sabina, B.Němcová


-         rozpor mezi ideály a realitou, snaha o osvobození čes.lit., odvrácení od minulosti, snaha vnímat budoucnost, dohnat evrop.kulturu, objevuje se zde realismus, nechtěli cenzuru, začínají se politicky angažovat,poukazují na soc.nerovnost, poč.feministic.hnutí (B.Němcová)


-         nové lit.útvary: fejeton, žánrová povídka, společenský román


-         do lit.pronikají i hovorové výrazy: do té doby nemyslitelné, lit.se snaží přiblížit se obyč.čtenáři


 


JAN NERUDA


 


-         nar.na Malé Straně v Praze, z chudé rodiny,málo peněz, studium gymnázia, společensky se pak angažoval, novinář, prozaik, básník, velký samotář v soukromí, lásky: Anička Holanová, Terezie Macháčková, Anička Tichá


-         próza: arabesky = kratší prozaický román, na způsob povídky, má nekomplikovaný děj, odlehčený pohled, svérázné postavy, drobné události


 


-         díla: Arabesky – odehrávají se na Malé Straně


Trhani = román o dělnících, kt.staví železnici


Povídky malostranské = 13 povídek, vychází ze svého dětství na Malé Straně, zčásti autobiografie, každou postavu charakterizuje


např.: Přivedla žebráka na mizinu


            Jak si pan Vorel nakouřil pěnovku


            Týden v tichém domě


 


-         komedie: Ženich z hladu


    Prodaná láska


 


-         novinář: v Národních listech, psal hl.fejetony = krátké články s nadhledem, vtipem, bývá na aktuální společenské téma, sbíral spoustu info o věcech kolem sebe do kartotéky – odtud náměty do fejetonů


 


 


 


 


VÍTĚZSLAV HÁLEK


 


-         v Almanachu Máj, vůdčí osobnost Májovců, velký optimista na rozdíl od Nerudy, harmonie a rovnováha v dětství, rodiče chtěli, aby studoval na kněze, ale šel na filozofii,nedokončil ji, stal se novinářem – působí v Národních listech, v čas.: Květy, Lumír


-         založil román.edici Slovanské besedy – vydával zde romány z různých slovan.lit.


-         próza: hl.poučná próza, snaha vytvořit velký společens.román Komediant – neměl úspěch X úspěšné byly jeho povídky: podobné zápletky, o dvou mladých lidech, kt.spolu nemohli být a byli do sebe zamilovaní, nemívají šťastné konce


-         Muzikantská Liduška, Na statku a v chaloupce, Pod dutým stromem, Pod pustým kopcem, Na vejminku, Poldík Rumař = psychologická povídka


 


 


KAROLÍNA SVĚTLÁ  


 


-         vlastním jménem Johanna Rotová, něm.výchova, domácí učitel ČJ = Petr Mužák, měli spolu milostný poměr, pocházel ze Světlé pod Ještěděm => nick Světlá


-         ,,ještědské prózy‘‘


 


-         vzor = Božena Němcová)


-         tématika děl: hl.měšťanská rodina, pokrytecká morálka, sobectví, nesmyslná výchova dívek – aby poslouchaly manžele


 


-         dílo: Pražské povídky = soubor povídek ( Černý Petříček )


Dvojí probuzení – v Almanachu Máj


Vesnický román = nešťastné manželství čeledína Antoše s ovdovělou rychtářkou, dívka Silva se mu stará o děti, hezká, mladá, zamiluje se => nemůže si ji vzít kvůli rychtářce


Kříž u Potoka


Kantůrčice


Frantina


Nemodlenec


 


GUSTAV PFLEGER MORAVSKÝ


 


-         volně spjat s Májovci, psal jako 1.soc.romány, zabývala se chudými lidmi, vykořisťováním ve svých románech


-         dílo: Z malého světa


       Paní Fabrikantová


 


 


JAKUB ARBES


 


-         žurnalista, spis.na volné noze, psal také soc.romány


-         dílo: Kandidáti existence


       Moderní upíři


       Štrajchpudlíci (označení pro dělníka v tiskárně na Smíchově)


 


-         psal romaneta = nový žánr, kratší román, delší povídka, vědecká, filozof., soc.témata, napínavá, objevují se zde záhady, nepochopitelné jevy,na konci následuje racionální rozuzlení, strach má velké oči


 


-         Svatý Xaverius


-         Ďábel na skřipci


-         Zázračná madona


-         Newtonův mozek


-         počátky vědecko-fantastic.lit.


 


Generace Ruchovců


 


-         vydali Alamanach Ruch r.1868 – k oslavě založení ND


-         program: směřovali k vlastenectví, národ.otázkám


-         patří sem S.Čech, E.Krásnohorská, V.B.Třebízský, J.V.Sládek


 


SVATOPLUK ČECH


 


-         básník, prozaik, řešil soc.problémy našich lidí


-         studium práv, kvůli lit.přerušil


-         dílo: Pravý výlet pana Broučka do měsíce


Nový epochální výlet pana Broučka, tentokráte do XV.století


ELIŠKA KRÁSNOHORSKÁ


 


-         vlastním jménem: Alžběta Pechová, výborná překladatelka, psala libreta (text k opeře), ke Smetan.operám


-         divadel. a lit.kritička


 


Generace Lumírovců


 


-         chtějí se světu otevírat, snaží se tvořit moderně, návaznost na Májovce, zprostředkovávají díla svět.lit., hojná překladatelská činnost, zakládají si na umělecké svobodě,sdružovali se kol. čas.Lumír ( založen r.1873) – J.V.Sládek, Julius Zeyer, Jar.Vrchlický, další časopis: Osvěta ( E.Krásnohorská, K.Světlá, V.B.Třebízský) – věnovali se zde národ.historii


 


JAROSLAV VRCHLICKÝ


 


-         vlastním jménem Emil Frýda, osobnost evrop.formátu, básník, dramatik, překladatel


-         studium gymnázia, filozofie, učil na UK, nepochopen mladou generací, nerv.onemoc.


-         dílo: cyklus epic.sbírek = Zlomky epopeje, napsal je to pod vlivem V. Huga, snaha vytvořit historic.obraz světa


-         do Zlomků epopeje patří: Duch a svět


       Mýty


       Zlomky epopeje


-         drama: Hippodamie


 Drahomíra


 Noc na Karlštejně = komedie, hrad jen pro muže, manželka Karla IV. a její služka


 se tam propašovaly, režie = Z.Podskalský, hudba = K.Svoboda


-         překladatelská činnost: Dante Alighieri, Petrarca, Shakespeare, Moliére, Hugo, Dumas ml., Goethe…


 


JULIUS ZEYER


 


-         vzbouřil se proti své pražské bohaté rodině, chtěl se věnovat lit., nechtěl řídit rodinný dřevařský závod, nechtěl podnikat,ale studovat; utekl do Ruska jako vychovatel


-         v jeho tvorbě: novoromantismus, důraz na nešťastnou lásku, podobné romantismu, návrat k minulosti


-         dílo: psychologic.román Jan Maria Plojhar


     Dům u tonoucí hvězdy


     Román o věrném přátelství Amise a Amila


     Tři legendy o krucifixu ( Ukřižovaný Ježíš)


 


-         dramatická tvorba: Raduz a Mahulena


 


Kritický realismus v čes.lit. ve 2.pol.19.stol.


 


-         snaha o svobodu projevu, psaní a národa, Ruchovci – vliv na kritický realismus, vesnická tématika


-         nebyl tolik rozvinutý jako ve světě, převažuje venkov.román a venkovské povídky, velmi důležitý směr


-         próza: významné lid.typy, historic.události, oslava a obrana čes.lidu, ale s kritickým pohledem, časté téma VESNICE, řeší se tu mezigenerační problémy, vliv peněz, mizí již patriarchální uspořádání vztahů, ženy mají více práv


-         dříve bylo zkažené město, nyní je už i vesnice


-         zakotvení děje do určitého regionu


-         rozvoj věd, kritické bádání vědců, kritika rukopisů, např.T.G.M. – 1.ČSR prez., založil vědecký časopis Aetheneum, kritika rukopisů, snažil se tehdejší svět seznamovat s vědou,  nejslavnější články: Jan Hus, Karel Havlíček, Česká otázka


 


JAN GEBAUER


 


-         jazykovědec, zkoumání historie ČJ,  díla:  Staročeský slovník


Historická mluvnice


 


JOSEF KAJETÁN TYL = narozen v Kutné Hoře, za studií se u něj objevila láska k divadlu, ze studií odběhl do kočovného divadla => psal hry => po několika letech se dal dobrovolně k vojákům => věnoval se opět psaní her, zaměstnán ve Stavovském divadle  – režisér, píše články do novin, zakázaný vstup do Prahy, opět v kočovném divadle


 


-         zakladatel čes.realistic.dramatu, píše výchovné hory k národním ideálům – hry mívají dobrý konec, příběhy z obyč.života


 


-         hry: Pražský flamender, Paličova dcera, Tvrdohlavá žena, Fidlovačka ( aneb žádný hněv a žádná rvačka) – hudbu složil Fr.Škroup


 


-         dramatic.pohádky a báchorky: Strakonický dudák


 


-         historic.hry: Kutnohorští havíři, Jan Hus, Jan Žižka z Trocnova


 


-         próza: povídky – návrat k české minulosti: Dekret Kutnohorský, Rozina Ruthardová


-         tehdejší současnost: Rozervanec, Poslední Čech


 


KAREL HAVLÍČEK BOROVSKÝ: spisovatel, novinář, satirik, epigramatik, psal krátké satirické básně kritizující hl.společnost, spolu s B.Němcovou zakladatel čes.realistické lit., narozen v Borové, původně se jmenoval jen Karel Havlíček, pak získal přídomek Borovský, studoval gymnázium v Německém Brodě ( pak přejmenován na Havlíčkův Brod), studium filozofie v Praze, vstoupil do kněžského semináře, nezamlouvalo se mu fungování církve, nedostudoval, stal se vychovatelem hl.dětí v nejrůznějších rodinách, např.v Rusku => získal spoustu zkušeností => po návratu novinář: redaktor dvou novin: Pražské noviny, Národní noviny => chtěl ,,vychovávat čes.národ‘‘ a hrdost Čechů => problémy s rakouskou vládou, kritika režimu => odvezen tajnou policií do Brixenu => mezitím mu zemřela manželka => po návratu do Čech nemá kam jít, zemřel na plicní nemoc


 


-         ve svých dílech: kritika spol.


 


-         dílo: Obrazy z Rus => vliv jeho návštěvy z Ruska, kritika absolutismu v Rusku i v Čechách


 


-         epigramy: např.etymologický: Odkud se vzalo – zkouším žáky-


    jméno Rakous počátek ? –


    ,,Od raků, nebo oni taky


    Chodí pořád nazpátek!‘‘


 


-         básně: kritika režimu a politiky, církve


 


-         Tyrolské elegie: zážitky z Brixenu


 


-         Král Lávra: sarkastic.parafráze staré pohádky


 


-         <SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: V


20.12.2008 20:55:22 | Autor: Tom Lery | stálý odkaz

Komentáře

0 komentářů:

přidat komentář
<< úvod