« Úvod | Nové stránky »

ČJ - 11

Česká poezie 2.pol.19.století

-         řada literárních skupin – Lumírovci, Ruchovci, Májovci


-         směry: NOVOROMANTISMUS, architektura: NOVORENESANCE, v umění: EMPÍR


 


Národní divadlo


 


-         základní kámen položen r.1868


-         postaveno r.1881 – slavnostní otevření, avšak vyhořelo, znovu otevřeno = 1883


-         na vybudování se podílelo mnoho vlastenců; založen Sbor pro vybudování národního divadla = skupina vlastenců, v čele = FRANTIŠEK PALACKÝ


-         podíl na vybudování: Josef Zítek = architekt, Mikuláš Aleš ( lunety),Vojtěch Hynajs ( opona), František Ženíšek, Julius Mařan, Václav Brožík, J.V. Myslbek ( sochař.výzdoba), Bedřich Smetana, Karel Sabina ( libreta), Antonín Dvořák, Zdeněk Fibich, Leoš Janáček


-         při otevírání hrála Libuše od Smetany


 


-         rozvoj české lit.


-         zložení spolků: SOKOL, HLAHOL, Umělecká beseda = spolek umělců jakéhokoliv zaměření


-         1862: otevřeno Prozatímní divadlo


-         1858 vydán Almanach Máj – příspěvky autorů z generace Májovců


 


Generace Májovců


 


-         Jan Neruda, Vítězslav Hálek, Karolína Světlá, K.J.Erben, K.Sabina, B.Němcová


 


-         rozpor mezi ideály a skutečností, chtěli svobodu čes.lit., odvrácení od minulosti, snaha vnímat budoucnost, dohnat evrop.literaturu,v lit.se objevuje realismus, nechtěli cenzuru politicky se angažují, poukazují na soc.nerovnost, poč.feministic,hnutí ( B.Němcová)


 


-         nové lit.útvary: fejeton, společenský román, žánrová povídka ( krátká, výstižná)


-         do lit.pronikají i hovorové výrazy


 


JAN NERUDA


 


-         nar.na Malé Straně v Praze, z chudé rodiny,málo peněz, studium gymnázia, společensky se pak angažoval, novinář, prozaik, básník, velký samotář v soukromí, lásky: Anička Holanová, Terezie Macháčková, Anička Tichá


 


-         1.sb.: Hřbitovní kvítí = pesimistická, prožíval krizi v rámci společen.zřízení, kritizován za svůj pesimismus


 


Kniha veršů – velmi osobní, věnoval ji rodičům a lásce Anně, sociální balady – pochmurný děj, např.Dědovo mísa


 


Písně kosmické = velmi úspěšné, optimisti.sb., vlastenecká, stěžejní básně: Vzhůru již hlavu národe, A mluví člověk


 


Prosté motivy = hluboce citová sb, rozdělena na 4 roční obd., každé obd. = část života čl., napsáno prostým jazykem, určeno obyč.lidem, smíření s nenaplněnou láskou


 


Zpěvy páteční = vydal ji z pozůstalosti J.Vrchlický


 


VÍTĚZSLAV HÁLEK


 


-         v Almanachu Máj, vůdčí osobnost Májovců, velký optimista na rozdíl od Nerudy, harmonie a rovnováha v dětství, rodiče chtěli, aby studoval na kněze, ale šel na filozofii,nedokončil ji, stal se novinářem – působí v Národních listech, v čas.: Květy, Lumír


-         založil román.edici Slovanské besedy – vydával zde romány z různých slovan.lit.


 


-         dío: Alfred = tragická, o zrazené lásce, vliv K.H.Máchy


Večerní písně


Šťastná láska


Rozkvetlá jarní příroda


Radost a optimismus


V Přírodě


= optimistická díla


Pohádky z naší vesnice = vyšly posmrtně


 


ADOLF HEYDUK – hl.přírodní, vlastenecké, rodinné básně, všestranný čl.


-         Hořec a Srdečník


-         měl rád Slovensko: věnoval mu dílo – Cimbál a housle


 


VÁCLAV ŠOLC – jedno dílo : Prvosenky – intimní, společenská, sociální, politic.lyrika


 


Generace Ruchovců


 


-         vydali Alamanach Ruch r.1868 – k oslavě založení ND


-         program: směřovali k vlastenectví, národ.otázkám


-         patří sem S.Čech, E.Krásnohorská, V.B.Třebízský, J.V.Sládek


 


SVATOPLUK ČECH


 


-         básník, prozaik, řešil soc.problémy našich lidí


-         studium práv, kvůli lit.přerušil


-         dílo: Písně otroka – řeší soc.otázky


       Adamité


 


-         alegorické sb.: Evropa – Evropa je zde loď, kde se plaví revolucionáři a anarchisté, strhne se mezi nimi boj a loď se potopí


-         Slávie  - podobný děj, ale šťastný konec


-         Jitřní písně


-         Hanuman = satirická báseň – kritika toho, že se národ snaží přijímat cizí názory – Lumírovců


 


Generace Lumírovců


 


-         chtějí se světu otevírat, snaží se tvořit moderně, návaznost na Májovce, zprostředkovávají díla svět.lit., hojná překladatelská činnost, zakládají si na umělecké svobodě,sdružovali se kol. čas.Lumír ( založen r.1873) – J.V.Sládek, Julius Zeyer, Jar.Vrchlický, další časopis: Osvěta ( E.Krásnohorská, K.Světlá, V.B.Třebízský) – věnovali se zde národ.historii


 


JOSEF VÁCLAV SLÁDEK


 


-         na čas v USA – vychovatel, učitel, řídil noviny, toulal se, práce jako dělník na železnici, profesor AJ na ČS obchod.akademii, překládal Byrona, Lermontova, Mickiewicze, Shakespeara,..


-         sb.: Básně


-         Světlou stopou


-         Sluncem a stínem


-         Selské písně a české znělky = nejoptimističtější sb.


 


JAROSLAV VRCHLICKÝ


 


-         vlastním jménem Emil Frýda, osobnost evrop.formátu, básník, dramatik, překladatel


-         studium gymnázia, filozofie, učil na UK, nepochopen mladou generací, nerv.onemoc.


-         poezie: hl.intimní, milostná a přírodní lyrika


Z hlubin


Eklogy a písně


Dojmy a rozmary


Okna v bouři – báseň Za trochu lásky


-         často psal sonety ( Petrarca)


 


JULIUS ZEYER


-         vzbouřil se proti své pražské bohaté rodině, chtěl se věnovat lit., nechtěl řídit rodinný dřevařský závod, nechtěl podnikat,ale studovat; utekl do Ruska jako vychovatel


-         v jeho tvorbě: novoromantismus, důraz na nešťastnou lásku, podobné romantismu, návrat k minulosti


-         dílo: Karolínská epopeja – o Karlu Velikém


                 Vyšehrad – z čes.historie


 


20.12.2008 20:55:59 | Autor: Tom Lery | stálý odkaz

Komentáře

0 komentářů:

přidat komentář
<< úvod