« Úvod | Nové stránky »

ČJ - 14

Světová poezie přelomu 19. a 20.století

-         19.stol.: ,,století páry‘‘, spousta nových vynálezů a objevů, průmyslová revoluce


-         změna myšlení, lidé spoléhají na ROZUM


-         CHARLES DARWIN – teorie druhů: vývoj čl. ze společ.předka


 


-         nové filozifické směry: pozitivismus (skutečnost je to, co vidíme a co si můžeme ohmatat, víra v boha = zbytečná)


   spiritualismus – proti víře


 


-         realismus, naturalismus


-         umělecké směry: symbolismus, dekadence (reakce na pohodlný, konzumní způsob života), impresionismus, novoklasicismus, novorenesance, lártpourlártismus (,,umění pro umění‘‘), unanimismus (kolektiv tvoří duši, hl.filozof.směr)


 


Symbolismus


 


-         80.léta 19.stol. ve Fr., hl. u básníků, hl.vyjadřovací prostředek poezie = symboly, např.barvy, kříž, lebka, srdce,…


-         symbol = určitý znak, vyjadřuje něco jiného, než původně = v přenesen slova smyslu, lebka = smrt, kříž = víra, sova = moudrost, beránek = Kristův symbol, …


-         ve starověku – např.symbol orlice – později používána nacisty


-         dneska např.pět pilířů víry – to znamená pěticípá hvězda


 


-         kladl důraz na hudebnost (melodičnost) verše, bohatě rozvíjel básnickou obraznost, snažil se proniknout do lids.nitra


-         malíři: PAUL GAUGIN -


 


-         předobraz: EDGAR ALLAN POE – Am., prozaik: Jáma a kyvadlo = soubor strašidelných povídek, např.: Vražda v ulici Morgue, Zánik domu Usherů, Sud vína amontilladského, Černý kocour, …detektivní žánr, novinář, básnická poema Havran – jednoho mladíka straší havran, množství symbolů: havran = symbol smrti apod., havran přilétá a říká mladíkoví, že mu zemře přítelkyně


 


ð       inspirace pro symboliky


ð       Ch.Baudelaire, P.Verlain – Fr,, u nás: O.Březina, A.Sova, K.Hlaváček


ð       1886: Manifest symbolismu – vydán v Paříži


 


ð       ,,Prokletí básníci‘‘ – pojem zavádí P.Verlain, 1884 – vydal soubor esejistických portrétů pod názvem Prokletí básníci: patřil sem J.A.Rimbaud, S.Mallarmé, Ch.Baudelaire, T.Corbiér, P.Verlain


 


ð       nevyrovnaný život.styl, neměli stabilní zaměstnání, potulovali se, řada homosexuálů: prokleti tehdejší spol.


 


ð       hledali nové inspirační zdroje, snažili se spojovat zdánlivě neslučitelné věci dohr. (krása a hnus, mrtvoly, zdechliny,…), vášeň a otevřená láska, nepochopeni svou dobou, zatracováni, často vězněni a souzeni, inspirace pro další básnické generace


 


ð       odvrací se od realismu, únik do umění před reálným světem, chtěli zobrazovat věci, tak, jak je cítí bez ohledu na názory spol., znudění spol.: dekadence (P.Verlain, Mallarmé, Wilde, u nás J.Karásek ze Lvovi, K.Hlaváček)


 


CHARLES BAUDELAIRE


 


-         vychází z romantismu, pak sentimentál.rom., hledal krásu ve věcech, kde ji ostatní neviděli, poč.symbolismu, předloha pro moderní poezii, užíval opium a hašiš, provokace tehdejší morálky, přítelkyně – mulatka


 


-         dílo: Květy zla = soubor básní, nejznám.: Zdechlina (na jarní procházce nalézá zdechlinu, kt.se rozkládá – zkoumá ji a popisuje, všichni tak podle něj skončíme), Vztahy = mezi čl.a a uměním; Ó, já tě zbožňuji (milostná báseň, žena ho nechce a to ho přitahuje), Epigraf na odsouzenou knihu (obhajoba sb., kdo to nechce číst, ať to nečte, autora bychom měli litovat, čtenáři ho mají číst, i když se jim to nelíbí)


 


-         jeho díla překládal K.Čapek, Zdechlinu přeložil Fr.Hrubín


-         spol.ho nepřijala, ale obdivován jinými básníky


 


PAUL VERLAIN


 


-         bouřlivý život, propadl alkoholu, bral drogy, žil ve spodině, homosexuál, přítel – Rimbaud, v záchvatu ho jednou postřelil a byl za to odsouzen


 


-         dílo: experimenty, důraz na hudebnost verše


-         esej Básnické umění


-         formulace poetiky symbolismu


-         Saturnské básně


-         Galantní slavnosti


-         Romance beze slov = milostné básně Rimbaudovi


-         Moudrost = napsáno ve vězení, obrací se k víře


 


JEAN ARTHUR RIMBAUD


 


-         psal mezi 16.-20. rokem života, nenechával vydávat sb., uváděl je v časopisech, dobrodružný život, hodně cestoval, koloniální voják, tulák, toulal se s Verlainem po Evropě, cirkusák, cesyty po Africe, načerno obchody se zbraněmi


 


-         sb. Iluminace = posmrtně ji vydal Verlain, v próze i ve verších


-         Opilý koráb – přeloženo Vít.Nezvalem do ČJ, koráb pluje sám po moři – symbol jeho vlastního života


 


-         film: Úplné zatmění – o životě Verlaina a Rimbauda, Verlain měl nejprve mladou krásnou ženu a dítě, pak poznal Rimbauda, líbily se mu jeho verše – měli intimní poměr: rozpad manželství, neustálé rozchody s milencem a pak usmiřování, bouřlivý život, cesty po Evropě (Brusel, Paříž, Londýn), jednou ho Verlain postřelil – šel do vězení, Rimbaud mu položil otázku: ,,Chceš moji duši nebo tělo?‘‘ Verlain pravil, že tělo => Rimbaud to neunesl a zabil se


 


STÉPHANE MALLARMÉ


 


-         verše plné hudby, recitované písně


-         snaha budit dojem, že básně zpívají


-         dílo: básnická sb. = Úchylky – symbolisticky zašifrované


-         Faunovo odpoledne


-         tolik nepobuřoval


 


PAUL VALÉRY


 


-         nejprve v duchu symbolismu, pak abstraktní tvorba v poezii, také novoklasicismus, důraz na vzdělání, vyhraněný intelektuál


-         poezie = čistě vybroušené schéma, příliš dokonalé, přísně intelektuální, ale i moderní


-         inspirace: Rimbaud, Verlaine


-         poté abstrakce a složitá poezie


-         dílo:   Mladá parka


Hřbitov u moře


Belgie


 


MAURICE MAETTERLINCK


-         dramatik,básník, psal ve fr., Nobelova cena za lit., samotářský čl.- pochmurná poezie, začíná v duchu symbolismu – dílo Skleníky, např.báseň Modtliba


-         dramatic.tvorba: láska končí vždy nešťastně – pesimistické drama Slepci


-         impresionismus: optimističtější – Monna Vanna; Modrý pták


 


EMIL VERHAEREN


-         symbolistní poezie, není tak významná, pak civilizační poezie, předznamenával změnu systému, socialistickou revoluci – poukazoval na tyto problémy


-         dílo: Chapadlovitá města


 


USA


WALT WHITMAN


-         dílo Stébla trávy – volný verš


-         píše civilizační poezii, kt.oslavuje americkou demokracii


-         působí až přehnaně – nacionalisticky, typická americ.sb


 


Německo


 


RAINER MARIA RILKE – nar.v Praze, básník, prozaik, píše nejprve jako impresionista, také dekadent, příklon k moderní poezii


-         dílo: Kniha hodin


Orfeovy sonety – vrchol


 


CHRISTIAN MORGENSTERN


-         ve své době nebyl vůbec známý, ani v Německu


-         psal s humorem a fantazií


-         jazyk.hříčky a přesmyčky – např.Šibeniční písně – záměrně špatně gramaticky napsané


-         Palmstörm – nelogická spojení apod.,ukazuje,jak je jeho doba zmatená


 


Impresionismus


 


-         80.léta 19.stol., ve Fr.


-         kořeny: malířství, snaha zachytit neopakovatelný okamžik = dojem


-         předchůdci:   EDUARD MANET – obraz Snídaně v trávě


CLAUDE MANET – 1.impresionistic.obraz: Imprese, východ slunce


ARENOIR


PISSARRO


DEGAS


 


-         uvolnění kompozice, bohatá metaforika, lyrismus: zaměření na pocity a vjemy, ve Fr.: P.Verlain, u nás: A.Sova, K.Hlaváček, F.Šrámek, impresionisti.kritika: J.Karásek ze Lvovi


 


Novoklasicismus


 


-         návaznost na klasické obd.antiky


-         vyboušená forma básní: Gide, P.Valéry, u nás Otokar Theer


 


 


 


20.12.2008 20:57:54 | Autor: Tom Lery | stálý odkaz

Komentáře

0 komentářů:

přidat komentář
<< úvod