« Úvod | Nové stránky »

ČJ - 16

Světová literatura 1.poloviny 20.století

-         ovlivnily ji události ve světě: 1917 = VŘSR,1914 – 18: 1.svět.válka, 30.léta – světová hosp.krize, 2.svět.válka: 1939-45, holocaust


-         rozvoj vědy a techniky: mnoho nových technic.vynálezů – nadšení z výdobytků civilizace, lidé mohou svobodně myslet, svobodně tvořit


-         rozvoj filmového umění a kinematografie – Ch.Chaplin, Laurel a Hardy, G.Garbo,…


-         vznik nových umělec.směrů, kt.se projevují hl.v poezii, spíše než v próze


-         směry, kt. se objevily v lit.a jiných odvětvích: civilismus


      expresionismus


      vitalismus


      surrealismus


      socialistický realismus


      existencialismus


      dadaismus


      realismus


 


-         další směry, kt.se v lit.ale neprojevily: secese


      futurismus (váže se k budoucnosti)


      kubismus


      fauvismus (důraz na barvy)


      pointelismus (vycházel z barevných bodů)


      abstraktní umění (nehmatatelné umění)


      purismus (hl.v architektuře; zakládal si na čistotě)


      funkcionalismus (architektonic.směr)


      konstruktivismus (čisté tvary)      


Poezie


 


-         přestává být popisná


-         snaží se zachytit pocity a dojmy


-         náhrada za opisnost


-         zač.použování volného vorše


-         přestává být podstatný rým


-         básně = podobají se prozaickým textům


-         básníci chtěli, aby byla tvorba společensky angažovaná – ovlivňovala spol., veřejný život


-         po 1.svět.válce – poezie se orientuje na individualitu čl.


-         směry: futurismus


 dadaismus – reakce na 1.světovou válku, na její Hrůzy, dada = hra, dadaistické


 básně – dají se vykládat všelijak, např.Tristan a Isolda; básně tvořili tak, že sepsali


 různá slova a dali je dohromady


 surrealismus = práce s podvědomím, sny čl…tzv.automatické texty, např.André


 Breton


 expresionismus = důraz na vypjaté city, hl.negativní


Francie


 


GUILLAUME APOLLINARE


 


-         účasník 1.sv.války, raněn, ale smrt na španěl.chřipku


-         jeho básně vznikaly na zákl.asociací


-         překládal jej K.Čapek


-         dílo: Alkoholy = asociativní básně


                 Kaligramy = obrazové básně


Prsy Tiréziovy = slavná divadelní hra, odehrává e v Zanzibaru v Af., hl.hrdinka = Terezie = feministka, nechce nést úděl ženy, kt.ji předurčila spol., uřeže si prsa a stane se z ní muž Tirézius => její manžel převezme roli ženy za ní, porodí 40 000


 


ANDRÉ BRETON


 


-         jako první použil metodu volných myšlenek – tzv.automatické psaní


-         sb.Magnetické pole (surrealismus)


 


PAUL ELUARD


 


-         surrealismus


-         poté psal angažovanou poezii, zájem o společen.dění


-         dílo: o válce – Poezie a Pravda


       surrealistické – Veřejná růže


 


Rusko


 


VLADIMIR MAJAKOVSKIJ


 


-         napojení lit. s VV uměním = tzv.kubofuturismus – jeho almanach: Políček veřejného vkusu


-         kubofuturistic.díla: Flétna – páteř


       Oblak v kalhotách


 


-         fandil revolučním změnám v Rusku (socialistic.realismus)


-         na jeho tvorbu vliv politic.angažovanost: Vojna a mír


Správná věc


-         ze situace v Rusku – zklamán: spáchal sebevraždu


 


SERGEJ ALEXANDREVIČ JESENIN


 


-         popis života, přírody a lásky na ruské vesnici


-         ,,imažinista‘‘ – po VŘSR hledá v lit.nové způsoby vyjadřování – hledá je v obrazech (popis obrazů, volný verš)


-         Slavnost za mrtvé


-         Zpověď chuligána


-         Krčenná hospa


-         po revoluci: Píseň o velikém pochodu


-         Anna Sněžina


-         také spáchal sebevraždu


 


VELEMIR CHLEBNIKOV


 


-         experimentoval s jazykem, hrál si se slovy, velmi originální


-         sb.: Víla a skřítek


-         Válka v pasti


-         Noc před sověty


 


USA


 


-         směry: imagismus = klade důraz na max.konkrétnost básní


 civilismus


 


WILLIMS CARLOS WILLIAMS


 


-         lékař, čerpal z osudů pacientek, inspirován Whitmannem


-         oslava americ.národa


-         sb. Paterson – popis tohoto města, života chudých i bohatých, vyzdvihování Ameriky


 


CARL SANDBURG


 


-         přistěhovalec ze Švédska, oslava Ameriky, průmyslu, civilizace, popis Chicaga


-         sb.: Osel a dým = oslava techniky


-         Dobré jitro Ameriko


 


VB


 


THOMAS STEARNS ELIOT


 


-         americ.původu, žil v Británii


-         básník, dramatik, lit.kritik, v duchu symbolismu


-         sb.: Pustina – moderní svět vs. touha čl.po svobodě – ve světě bez techniky se nedá žít, ale ani v přetechnizovaném světě


 


 


Španělsko


 


FEDERICO GARCIA LORCA


 


-         popis života v Andalusii


-         účast na odboji proti fašistům – zastřelili ho


-         popis lidové slovesnosti, živoa a zvyků Šp.


-         sb.: Cikánské romance


-         dramata: Krvavá svatba


    Pláňka (planá jabloň; kulisy vytvořil Dalí)


 


Próza


 


Francie


 


-         objevuje se tzv.moderní realismus – realismus, kde je ale více cit.prožívání než dříve, řeší se také národní a sociální otázky, civilizační problémy


 


ALAIN FOUNIER


 


= předchůdce moderního realismu


-         silně lyrizovaný až básnický román – popis zážitků z dětství: Kouzelné dobrodružství – částečně impresionistické dílo


 


ANATOLE FRANCE


 


-         přechod k realismu, aristokrat, vzdělání na vysoké úrovni, příklon k anarchii, socialním názorům, postavil se na stranu Dreyfuse v židovské aféře ve Fr. (křivě obviněn ze špionáže)


-         Nobelova cena za lit.


 


-         dílo: Historie našich dnů – popis pokrytecké spol., zpátečnické uvažování, proces Dreyfuse


Ostrov tučňáků = alegorický román kvůli politic.situaci, parodie na fr.dějiny, narážky na křesťanství, satira


                Bohové žízní = historic.román, obd.VŘSR


 


ROMAIN ROLLAND


 


-         prozaik, dramatik, Nobelova cena za lit.


-         román: Jan Kryštof – román typu ,,řeka‘‘ (široce pojatý román), psal ho 8 ket, 10 dílů; hl.hrdina = Kryštof Krafft – hudebník, těžké mládí, otec alkoholik, K.K- staral se o celou rodinu, odchod do Paříže => zjišťuje, že hudba je prostředek k získání peněz; prožívá několik vztahů, na konci románu – útěk od okolního světa, našel vnitřní klid a vyrovnání


 


-         Okouzlená duše – socialistické myšlenky, inklinování k levicovým názorům


-         Dobrý člověk ještě žije – opěvování morální čistoty venkova


-         Nad vřavou válečnou


 


-         životopisné romány: Beethoven


Michelangelo Buonarotti


 


-         rozsáhlý cyklus 10 dramat: Velká francouzská revoluce (dramata Danton, Vlci,…)


 


-         Petr a Lucie - tragický příběh lásky chlapce ze zámožnější měšťanské rodiny a dívky z dělnických kruhů, odehrávající se v Paříži krátce před koncem 1. světové války. Mladí lidé se seznamují v metru při náletu na Paříž. Letmé setkání vede k velké romantické lásce, která oba milence odděluje od světa krutosti a nesmyslného válečného běsnění


ANDRÉ MAUROIS


        


-         vl.jménem Emile Herzog


-         životopisné romány – čtivé a poutavé


-         psal tzv.román.biografie


-         dílo: Ariel nebo-li život Shellyhp


-         Byron


-         Voltaire


 


ANDRÉ GIDE


 


-         prozaik, dramatik


-         plný rozporů – velmi citlivý až přecitlivělý, individualista, ale kupodivu obdiv socialismu


-         ve 30.letech návštěva SSSR – dílo: Návrat ze SSSR = velmi upřímná kniha repotáží, viděl zde obrovskou bídu a chudobu, ve kt.lidé žili, upozornil na porušování lids.práv těch, kt.nesouhlasili s režimem, popis vykonstruovaných procesů


 


-         reakce na jeho knihu: S.K.Neumann – dílo Anti-Gide – nepřipouštěl, že by to tak v SSSR mohlo fungovat


-         romány: Pozemské živiny


   Imoralista – čl.,kt.chtěl být slušný, odhodil morální zábrany, vypracoval se na 


   nejvyšší posty


   Vatikánské kobky


ð    &am


20.12.2008 20:59:38 | Autor: Tom Lery | stálý odkaz

Komentáře

0 komentářů:

přidat komentář
<< úvod