« Úvod | Nové stránky »

ČJ - 17

Česká próza 1.poloviny 20.století

-         události ve světě: vliv také na české autory


-         sílí tlaky na osamostatnění ČSR (28.10.1918 – vznik ČSR)


-         za 1.republiky: vyspělá ekonomika, významný stát => vývoj zabrzděn svět.hosp.krizí, ale ne tolik jako např.v USA => zhoršení situace 2.svět.válkou


-         1948: demisi ve vládě podalo 12 ministrů z 26 – Edward Beneš ji přijal => k moci se dostali komunisté, nová vláda v čele s Klementem Gottwaldem


 


-         umělecké směry navazují na ty minulé: realismus, naturalismus


 


-         objevují se i nové směry: subjektivismus


  lyrismus (líčí autorovy pocity,názory a nálady)


  expresionismus (silné citové okamžiky) – L.Klíma,F.Kafka,..


  symbolismus


  vitalismus (oslava života) – F.Šrámek


 


-         píše více ženských autorek – H.Malířová, A.M.Tilschová,…


 


-         vzniká protiválečná literatura – R.Weiner, F.Šrámek,…


-         legionářská literatura – R.Medek, J.Kopta,..


-         pragmatismus - hl.filozofický směr, kladl důraz na věci, kt.se daly vědecky ověřit – K.Čapek


-         společenský román – orientován na prožívání tehdejších lidí, společenské problémy, reflektování tehdejší spol. – K.Poláček, K.Čapek,…


-         psychologický román – rozebírání postav, jak se zachovali a proč – J.Havlíček


-         filozofický román – K.Čapek


-         ruralistická a katolická próza – J.Čep


-         historické romány – V.Vančura, Fr.Kožík,…


-         poválečné období: psychologické romány – V.Řezáč, K.Konrád


 


BOŽENA BENEŠOVÁ


 


-         hl.psychologická próza


-         kritika spol.,kt.ženám nedovoluje se realizovat a žít dle vlastních představ


-         dílo: Rouhači a oblouzení = povídková kniha


       1914 – 1918 – trilogie:Úder


                                       Podzemní plameny


                                       Tragická duha


 


                Don Pablo, Don Pedro a Věra Lukášová = vrchol její tvorby, psychologický portrét dospívající dívky, kt.má hezké představy o životě, ale cítí se osaměle; její nejbližší přátelé jsou nafukovací balónky – Don Pablo a Don Pedro


 


ANNA MARIA TILSCHOVÁ


 


-         realismus


-         v dílech – vlastní zkušenost, tragické události v rodině, její manžel i bratr spáchali sebevraždu


-         dílo: Stará rodina


       Synové


       Dědicové


       Orlí hnízdo – o rodině Mánesů


 


VLADISLAV VANČURA


 


-         básnická próza


-         archaické výrazy, osobitá a originální tvorba, těžká na čtení, pův.lékař, smrt během 2.sv.války, zastřelen gestapem, souhlasil s atentátem na R.Heidricha


-         člen sdružení Devětsil – uskupení, kde se rozebíralo umění apod.


-         dílo: Pekař Jan Marhoul


       Pole orná a válečná


       Rozmarné léto – hl.postavy: plavčík,farář,major => schází se u bazénu a povídají si o


životě =>příjezd akrobatiky – všichni se do ní zamilují => ani jeden dívku nezískal, ale


všichni se kvůli ní rozhádali => dívka odejde, přátelé se usmíří  - zfilmováno J.Menzelem


-         známý výrok: ,,Tento způsob léta zdá se mi být poněkud nešťastný‘‘


 


-         Markéta Lazarová = historic.román odehrávající se ve středověku, týká se života lapků, pojato velmi tvrdě – tak,jak to ve středověku skutečně chodilo, napsáno ale uhlazeným jazykem


-         zfilmováno


-         epika: Útěk do Budína


Konec starých časů


Tři řeky


 


-         za války začal pracovat na rozsáhlé historic.práci – Obrazy z dějin národa českého = převyprávění st.pověstí – nedokončil ji, byl popraven


-         tvorba pro děti: Kuba a Kuba Kubikula


 


JAROSLAV HAŠEK


 


-         tulák, hodně pil, nar.v Praze, neměl zájem o studium, ale více o hospody,vyhozen z gymnázia, nesouhlasil s režimem, stal se drogistou, bankov.úředníkem, zájem o politiku a lit., přihlásil se k anarchistickému hnutí, střídal zaměstnání, působil v čas.,,Svět zvířat‘‘ (vyhozen), měl rád psy – zřídil si obchod s pejsky


-         dobrovolně narukoval do 1.sv.války (ale dezertoval na 2.str.), zarytý komunista, politic.pracovník, bohémský život


-         založil Stranu mírného pokroku v mezích zákona = satira na jiné politic.strany


-         dílo: nejprve humorné povídky a črty: Trampoty pana Tenkráta


      Můj obchod se psy a jiné humoresky


      Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války


      naše nepřekládanější knížka ve světě, zfilmováno,


      jako loutkový film, kreslil jej Josef Lada


    


-         upil se k smrti – cirhóza jater


 


IVAN OLBRACHT


 


-         vl.jménem Karel Zeman


-         otec: Antal Stašek


-         novinář, redaktor Dělnických nvin, později vstup do komunistické strany, v redakci Rudého práva, nakonec vystoupil z KSČ


-         1947 – titu Národního umělce


-         dílo: zaměřeno hl.na lidi ze spol. – chudý život, bída,…pobýval v Zakarpatské Ukrajině


-         O zlých samotářích – o tulácích, komediantech, každodenní zápas se životem


-         Žalář nejtemnější – žalář = slepota, o slepém muži, kt.žárlí na svou ženu


-         Podivné přátelství herce Jesénia = psychologický román o dvou hercích, Jiří Jesénius a Jan Veselý => herci a přátelé rozdílné povahy, Jesénius = poctivý X Veselý = bohém => Veseleý zemře, Jesénius začne chodit za jeho přítelkyní, kt.si vezme za ženu


-         Psal tzv.angažovanou tvorbu /prorežimní/


-         Obrazy ze soudobého Ruska – popis J.V.Stalina


-         Anna Proletářka = naivní vesnická dívka, kt.přichází do města – díky komunismu je z ní cílevědomá žena


-         Zamřížované zrcadlo = reportáž o vězení


-         Země bezejmenná = život lidí v bídě, okouzlení čistou přírodou


-         Nikola Šuhaj Loupežník = balada, smutný děj, obd.1.svět.války, poměr s vdanou ženou – zabil jejího manžela a stal se loupežníkem


-         Golet v údolí (Golet = židovská osada)


-         Biblické příběhy


-         Ze starých letopisů


-         Čtení z bible Kralické


-         O mudrci Bidpajovi a jeho zvířátkách (staroegypt.bajky)


 


MARIE MAJEROVÁ


 


-         socialistic.realismus


-         protěžována režimem


-         pův.z chudé rodiny, členka komunisti.strany, zarytá komunistka, v Rudém právu, pak vystoupila z KSČ kvůli rozporům ve straně – po válce se sem ale zas vrátila


-         Národní umělkyně


-         v díle: dělnické prostředí (horníci na Mostecku, dělníci ve Zlíně,…)


Náměstí republiky


socialisti.- realistické romány: Nejkrásnější svět


    Přehrada


    Siréna – situováno na Kladensko, prostředí havířů, ideologicky


   zabarveno, za mořem není lidem lépe než u nás


 


Havířská balada – havíř odejde do Něm., zjišťuje, že je tam hůř než u nás a vrací se zpět


Robinsonka – román o dospívající dívce, kt.přijde o rodiče a stará se sama o sebe – zfilmováno


 


MARIE PUJMANOVÁ


 


-         socialistická a psychologická próza


-         láskyplné a šťastné dětství


-         dílo: Pod křídly – o šestileté holčičce, zde vzpomíná na vlastní dětství


-         Povídky z městského sadu – lidé jsou otupěli z peněz, zapomínají na mezilidské vztahy


 


-         socialisti.próza: Pacientka doktora Högla – hl.hrdinka je dívka Karla, má zdravotní potíže a chodí se léčit k dr.Höglovi => má často poměry s pacientkami, s ní také => Karla otěhotní => vše řekne svému příteli Jaroslavovi => ten spáchá sebevraždu => Karla se rozhodne být svobodnou matkou => dr.Hógel dál léčí své pacientky


 


-         trilogie: Lidé na křižovatce (z okolí zlínských dělníků, líčí osudy dělnické rodiny Kazmarů, situováno do fabriky na boty, dělníci tvrdě pracují, přesto mají stále málo peněz => zlý majitel se zabije v letadle – zlý pán představuje Baťu)


2.díl = Hra s ohněm – za 2.sv.války, komunista bojuje proti fašismu


3.díl = Život proti smrti – koncentrační tábory, válka,…happyend – Praha osvobozena komunisty


Zpěvník – věnováno Praze, kt.měla ráda


Praha


Vyznání lásky


 


KAREL ČAPEK


 


-         novinář, spisovatel, inteligent, nar.v Malých Svatoňovicích, otec Antonín Čapek – lékař, bratr Josef a sestra Helena, matka – Božena, vyloučen ze školy, pracoval v Národních listech – psal fejetony a sloupky, napsal přes 3000 článků, psal i divadelní hry, 1.hra = Loupežník, dramaturg ve Vinohradském divadle – později odchod do It.kvůli uzdravení, zakladatel sci-fi (Věc Makropulus, Krakatit, RUR), půs.také v Lidových novinách, znal se s prezidentem Masarykem, měl zájem o zahradnictví, rád jezdil také na Slovensko, hodně maloval, fotografoval,psal básně, filozof, kritik, návrh na Nobelovu cenu za lit.


 


-         dílo: 1. do roku 1921: nejprve tvoří ve spolupráci s bratrem, píše hl.povídky


Zářivé hlubiny


Krakonošova zahrada


-         samostatně vydal: Boží muka /povídky/


Trapné povídky


-         překládal díla z francouzštiny: Francouzská poezie nové doby


 


2. od roku 1921 do 1927 /dramata/


 


- hl.téma: technika a její zneužit


- dílo: RUR


         Ze života hmyzu /psáno s bratrem/


         Věc Makropulus – díky elixíru života žila jedna žena 300 let-krize,že nezemřela


         Adam stvořitel


            Továrna na absolutno


Krakatit – název dle sopky Krakatovna, inženýr Prokop objevil nebezpečnou  výbušninu


 


3. od r.1928-1933


- hl.novinářské práce, fejetony, sloupky, povídky, často vychází nejprve v novinách, pak knižně


Povídky z jedné a druhé kapsy


 


-         cestopisné fejetony: Italské listy, Anglické listy, Výlet do Španěl, Obrázky z Holandska, Cesta na sever


 


-         O nejbližších věcech – běžné lidské problémy


-         Zahradníkův rok – o zahrádkářství, psáno čtivě a záživně


-         Dášenka čili život štěněte


 


4. od r.1933-35


 


- jeho práce začínají být filozofické, myšlenky o smyslu života


- románová trilogie: Hordubal – hl.postava Juraj Hordubal,kt.má ženu a čeledína, jezdí často pryč, manželka ho s čeledínem podvádi – on ho zabije


                            Povětroň – o mladém muži,kt.měl leteckou havárii – má amnézii a snaží se zjistit, jaká je jeho totožnost, lidé kolem něj si vymýšlí, kdo by to mohl být, každý si o něm vytvořil jinou ,,pravdu‘‘


                            Obyčejný život


 


5.od r.1935-38


 


- v jeho dílech se objevují protifašistické myšlenky v duchu demokr


20.12.2008 21:01:01 | Autor: Tom Lery | stálý odkaz

Komentáře

0 komentářů:

přidat komentář
<< úvod