« Úvod | Nové stránky »

ČJ - 18

Česká poezie 1.poloviny 20.století

Charakteristika období


 


- velké množství básníků, začínají tvořit v 1/2 20.století a pokračují i ve 2/2 20.století


- navazuje se na konec 19.století přelom 19. a 20.století - Česká moderna - symbolismus, Moderní revue – dekadence


 


- vliv společenské situace - 1917 - VŘSR, ,.světová válka, 2.světová válka, 30.léta světová hospodářská krize


 


-         nové proudy :


 


Proletářská poezie - vznik po VŘSR, dělníci, aktivně se angažovali v komunistickém hnutí, optimistické básně - pád vykořisťovatelů, boj proti sociálnímu útlaku a vykořisťování, boj za přeměnu světa a společnosti, recitace na demonstracích, jasná, zřetelná, jednoduchá a úderná poezie


-         JIŘÍ WOLKER, STANISLAV KOSTKA NEUMANN, JOSEF HORA, JINDŘICH HOŘEJŠÍ, KONSTANTIL BIEBL, JAROSLAV  SEFERT


 


Devětsil – od r.1920, skupina umělců, nejprve propagovali proletářskou poezii, později přešli k poetismu, v Praze i v Brně, kolem časopisu Pásmo, měsíčník ReD (zkratka revue Devětsilu)


 


- KAREL TEIGE, JAROSLAV SEIFERT, VLADISLAV VANČURA, VÍTĚZSLAV NEZVL, KONSTANTIL BIEBL, JIŘÍ WOLKER, výtvarníci - TOYEN, JINDŘICH ŠTÝRSKÝ, divadlo - E.F.BURIAN, VOSKOVEC, WERICH


 


Poetismus - r.1922 první zmínky o poetismu - VÍT.NEZVAL - Podivuhodný kouzelník


 


- r.1924 - KAREL TEIGE vydává stať Poetismus - oddělení poetismu od proletářské poezie, umění života, žít a užívat si jej, nemá být obrazem soudobé společnosti


 


- r.1928 TEIGE a NEZVAL tento směr uzavřeli a dále se v jeho duchu nepsalo


- patří sem: VÍT.NEZVAL, JAR.SEIFERT, VANČURA, VOSKOVEC, WERICH, K.KONRÁD


 


-od 30.let - individualismus - obrací se na své nitro - J.HORA, intimita - J.SEIFERT, orientace na rodný kraj - F.HRUBÍN, filosofická abstrakce - V.HOLAN


 


- r.1938 - Mnichovská dohoda - reakce básníků, obrana národa, sjednocují se, obrací se k rodnému kraji, k národu, reakce na válku, naděje lidem


 


- F.HALAS, V.NEZVAL, J.SEIFERT


- návrat do minulosti - k významným lidem, např.k Boženě Němcové - F.HALAS - Naše paní Božena Němcová, J.SEIFERT - Vějíř Boženy Němcové


- po válce - obrana a boj za svobodu národa, socialismus


 


 


VÍTĚZSLAV NEZVAL


 


- dramatik, básník, nar. - Biskoupky u Třebíče (vliv na tvorbu)


- studoval na gymnáziu, práva nedokončil a přestoupil na filosofickou fakultu do Prahy - studoval literaturu, vliv Jiřího Mahéna - básník, studia nedokončil, stal se spisovatelem na volné noze, redaktor, dramaturg, pobýval v Praze i na Moravě, politická angažovanost, r.1924 člen KS4, 30.léta- sjezd umělců v Rusku, spoluzakladatel Devětsilu, z počátku proletářská poezie, později poetismus, 30.léta – surrealismus


 


-         dílo: Most - vzpomínky na své dětství, hra se slovy, velký talent


Podivuhodný kouzelník


 


Edison, Signál, Akrobat - čistě poetistické sbírky, r.1930 byly vydány souhrně ve sb. - Básně noci


        


Pantomima: básně - Abeceda - hra s jazykem, sociální cítění, Básně na pohlednice - pozdravy z cest, Nápisy na hroby, Památce V.I.Lenina - stav v Rusku


- 30.léta - navštívil Francii a setkal se s Bretonem – surrealismus:


Hra v kostky


Snídaně v trávě


Skleněný havelok


Zpáteční lístek


Žena v množném čísle


Praha s prsty deště


Absolutní hrobař


- automatické psaní, důraz na nevědomí, psychoanalytické postupy


 


- koncem 30.let opouští surrealismus a píše sociální poezii:


 


52 hořkých balad věčnému studenta Roberta Davida


Matka naděje


5 minut za městem


 


vliv války:


-1945-1958 - socialistický realismus


 


Stalin


Zpěv míru


Veliký orloj


 


- umírněné sbírky:


 


Chrpy a města


Křídla


 


-         dramatická tvorba - 30.-40. léta - adaptace jiných děl:


 


Schovávaná na schodech


Tři mušketýři (adaptace – Pedro Calderón de la Barca)


Manon Lascaut (Alexandr Dumas ml.)


 


- vlastní tvorba:


 


Milenci z kiosku


Dnes ještě zapadá slunce nad Atlantidou


 


- tvorba pro děti: Anežka, skřítek a slaměný Hubert


 


 


JIŘÍ WOLKER


 


- proletářská poezie


- nar. v Prostějově, měšťanská rodina, studoval práva, přednášky Zdeňka Nejedlého a F.X. Šaldy - psaní básní, nedokončil práva, maloval a hrál, skupina Devětsil, onemocněl a zemřel na TBC


- člen KSČ - angažovaná poezie: Host do host - víra v dobrotu člověka, že ještě není zkažený, ideální společnost bez vykořisťování, lidé se sobě navzájem otevřou, básně - Pokora, Poštovní schránka


 


Těžká hodina - čistě proletářská, epické básně, sociální motivy, výzva k revoluci, nezaměstnanost, sociální balady - Balada o nenarozeném dítětivypráví o ženě,kt.neměla finance na dítě, šla na potrat


Balada o snu - sny X realita, výzva k revoluci


Balada o očích topičových - topič přišel o oči, zemřel na upracování


Balada z nemocnice


Balada o námořníkovi


U rentgenu


 


- psal i prózu - pohádky se sociální tématikou: O milionářovi, který ukradl slunce - onemocněl, doktor mu doporučil, aby byl co nejvíce na slunci, on si vzal slunce domů a všem lidem ho ukradl, slunce ho spálilo, Pepa a Mařenka našli slunce a vrátili ho na oblohu


 


 


 


JAROSLAV SEIFERT


 


- nejvýznamnější básník 20.stol., 1984 - Nobelova cena za literaturu


- nar.: Žižkov v Praze (vliv na tvorbu), dělnická třída - utlačování, nedokončil gymnázium, novinář - Rudé právo, Rovnost, pracoval v nakladatelství práce, stál u zrodu Devětsilu, zpočátku proletářská poezie, později poetismus, r.1929 - rozešel se s KSČ, vstoupil do ČSSD, spisovatel na volné noze, r.1968 - nesouhlasil s vpádem rudých vojsk, vydával v zahraničí, psal v samiszdatu - potají vydáváno, i v exilu -  vydáváno v zahraničí, 80.léta - znovu vydávány jeho sbírky, uklidnění politické situace, nemohl si pro cenu dojet - jeho dcera mu ji vyzvedla, velmi nadaný, osobitý básník


 


dílo: Město v slzách - proletářská poezie, mírně revoluční, smysl pro detail, kultivovaný, smysl pro poetiku, melodičnost, nenechal se ovlivňovat,nebyla tendenční - nezáleželo na době, účinek měla pořád


 


/ pozn: LADISLAV ŠTOLL - literární kritik, sepsal knihu o tom, jak má vypadat socialistická poezie - 30 let bojů o českou socialistickou poezii - kritika všech básníků 20.-50.let 20.stol., udával co se může a nemůže vydávat, zkritizoval Seiferta => v 50.letech měl problémy s publikováním/


 


Další sb.:


Samá láskaodklon od proletářské poezie a příklon k poetismu


 


- čistě poetistické sbírky:


Na vlnách TSF


Slavík zpívá špatně


Poštovní holub


 


- intimní lyrika, vztah k matce, vzpomínky a dětství: Jablko z klína, např.báseň - Maminčino zrcátko


 


- obrana země:Jaro, sbohem


- snaha o povzbuzení národa: Zhasněte světla, Vějíř Boženy Němcové, Světlem oděná


- okupace a 2.sv.válka: Kamenný most


- po r.1945 - Přilba hlíny – popis událostí revoluč.dnů, hold bojovníkům, radost ze svobody ČSR, převažuje zde volný verš bez rýmu, témata – domov, kultur.tradice


- tématika národa:   Šel malíř chudě do světa


                                   Píseň o Viktorce


 


- 50.léta – problémy s vydáváním; vychází sb.:  Maminka


Chlapec a hvězdy


 


- 60.-80.léta: reflexivní poezie, hledá smysl života, poezie všeho:


Koncert na ostrově


Halleyova kometa


Odlévání zvonů      


Deštník z Picccadilly


Morový sloup


Býti básníkem


 


- prozaická vzpomínová kniha:  Všecky krásy světa


 


KONSTANTIL BIEBL


 


- nar. - Slavětín u Loun, gymnázium v Lounech, 1.s.v. - na frontě  - Balkán, postřelen a zajat, měl být popraven, utekl - vliv na tvorbu, a jeho psychiku, deprese, přítel Wolkera, proletářská poezie - věnoval mu sb. - Věrný hlas /proletářská poezie/


 


- proletář.poezie je také: Cesta k lidem


- depresivní a melancholické sb.:   Zlom


                                                           Zloděj z Bagdádu


 


-         hodně cestoval, navštívil např.Jávu: Zlatými řetězy


  S lodí, jež dováží čaj a kávu


  Nový Ikaros


 


-         30.léta: spolupráce s Nezvalem – surrealismus:


Nebe peklo ráj


Zrcadlo noci


 


- shrnutí tvorby: sb. Bez obav


        


FRANTIŠEK HALAS


 


-         nar. v Brně, z chudé dělnické rodiny – vliv na tvorbu, ovlivněn J.Mahénem, šéfredaktor nakladatelství Orbis


-         dílo: Sépie – originální, ponurá, pesimistická sb., plná hořkosti ze života, smutek, deprese – popis toho, jak se cítil


 


Kohout plaší smrt


Tvář


Hořec


=> plné vážných metafor, odehrávají se v noci, na hřbitově apod., sychravé počasí, plné úzkosti a zmaru


 


-         proletářské poezie: Dělnice - obrací se k dělnickému hnutí, osudy proletářských žen, rychle stárnou, udřou se k smrti


-         Staré ženy – podobné ladění / S.K.NEUMANN reagoval na tuto báseň - optimistická kniha Staří dělníci - vyčítal mu jeho kňouravý pesimismus /


 


-         protifašistická sb.: Dokořán


Torzo naděje – kritika Mnichovské dohody a Čechů – že se vzdali bez boje


Naše paní Božena Němcová – napsal ji k 120. výročí jejího narození, snaha o povzbuzení národa pomocí známých osobností


 


-         v době okupace – návrat do dětství:


Ladění


Pousínání


Hořká – vzpomínky na domov a dětství


 


-         poválečná sb.: Já se tam vrátím – téma domova, lyrizovaná próza


-         V řadě – vzpomínka na padlé, kt.nás osvobodili


-         posmrtně: A co básník


 


 


FRANTIŠEK HRUBÍN


 


-         věnoval se rodné zemi, národním tradicím, obyčejným lidem


-         nar. – Praha, ale přestěhoval se do matčina rodiště: Pesany, stud. gymnázium, práva a filosofii – nedokončil ani jedno, básník na volné noze, díly poetistická laděná, píše i dramata


 


dílo:


 


Zpíváno z dálky / např.báseň Noční rozmluva /


Krásná po chudobě


=> přírodní a milostné náměty, melodické verše


 


Země po polednách


Včelí plást


ð       v období války, rozebírání života a lidských hodnot


 


Země sudička – obměna Nerudových Písní kosmických, pravidelný melodický verš


-         přechod mezi pravidelným a volným veršem: Jobova noc – strach o národ, jak přestojí válku


-         podobné téma: Chléb s ocelí


-         pro děti: Špalíček pohádek


            Říkejte si se mnou


            Paleček


            Kuřátko a obilí


 


-         próza: Hirošima


Proměna – o ohrožení planety válkou – byla by to katastrofa,kdyby propukla


-         autobiografie: Zlatá reneta


Lásky


-         dramata: Srpnová neděle


Křišťálová noc


-         vrchol tvorby : sb.Romance pro křídlovku


-         baladicky laděná skladba: Lešanské jesličky – parafráze biblic.příběhu


 


 


JOSEF HORA


 


- básník, prozaik, literární kritik, z počátku - komunista, pracoval v Rudém právu - novinář, později vystoupil z KSČ, komunistou nadále zůstal, překládal z ruštiny /Puškina, Lermontova/


 


- dílo: sb. Básně


     Strom v květu / proslavila jej; popis přírody, impresionismus, vitalismus/


 


- proletářské sb.:  Pracující den


                               Srdce a vřava světa


 


- próza: Socialistická naděje


   Hladový rok


 


- přelom 20.a 30.let – Itálie – rád cestoval


                              Struny ve větru – naplno se projevil jeho vztah k Leninovi a SSSR


 


- 30.léta – meditativní sb.: Tonoucí stíny


- ohrožení fašismem, návrat k rodné zemi:


Máchovské variace


Zpěv rodné zemi


Domov


Jan houslista


Zahrada Popelčina


ð       silně protiválečné, odpor ke zlu, o ohrožení celého lidstva fašismem


ð       za okupace těžce onemocněl: dílo Zápisky z nemoci   


 


VILÉM ZÁVADA


 


- nar.- Ostrava, dělnická rodina, otec za války zahynul, matka dělnice, vystudoval filosofii, pracoval v Národní a univerzitní knihovně - ředitel, spisovatel z povolání, pesimistická poezie, bolest, smutek, motivy války a dělnictvo


- dílo: Panychida – pesimis


20.12.2008 21:01:27 | Autor: Tom Lery | stálý odkaz

Komentáře

0 komentářů:

přidat komentář
<< úvod