« Úvod | Nové stránky »

ČJ - 19

Světová literatura 2.pol. 20.století

- události, které ovlivnily literaturu:


                2. světová válka, promítá se dodnes - např. svržení atomové bomby, téma holocaustu, oslava hrdinství vojáků, objevují se i satirické pohledy


                rozdělení Evropy na západní a východní blok, studená válka


                válečné konflikty v Korey, Vietnamu, Perském zálivu, konflikty v Afghánistánu


                cestování do vesmíru


                civilizační choroby- AIDS


                rasismus, globální oteplování


                vznik samostatných států


 


-         umělecké směry:


 


surrealismus, existencialismus, křesťansky orientovaná poezie, básnické experimenty až básnická abstrakce - báseň ztrácí pevně stanovený model, slovo páté před deváté, meditativní poezie- o citech, ne jen o konkrétních věcech


 


- 1.pol. 70. + poč. 80.let- umění ustrnulo, směry zůstávají, dále se nevyvíjí, mluvíme o


tzv. postmoderní době - Postmoderně, která přetrvává až do dneška


dochází k prolínání vysokého kvalitního umění s masových komerčním uměním, které se snaží pobavit, poučit, šokovat, navrací se ke kořenům


 


Poezie


 


Francie


 


PAUL ELUARD


 


- přítel malíře Salvátora Dálího, jeho manželka se do něj zamilovala


- jeho tvorba byla společensky zaměřená, ovlivněna válkou ve Španělsku


- dílo: „Poezie a pravda“- sbírka básní, nejoblíbenější báseň – Svoboda


 


JACQUÉS PRÉVERT


 


- velmi významný básník, ale i herec, dramatik, režisér a výtvarník


- z počátku inspirován surrealismem, psal čtivou a srozumitelnou literaturu- tzv. zpívaná poezie (žena zpívá text, který napsal básník), používá ironii, slovní hříčky, černý humor, píše o svobodě a o pohodě


- dílo: „Slova“- velice úspěšná sbírka básní, obsahuje krátké básně = aforismy, známá báseň - Pták na hlavě


další sbírky: „Příběhy“, „Déšť a pohoda“, „Haraburdí“, „Jako zázrakem“


 


RAYMOND QUENEAU


 


- básník, prozaik, jazykový experimentátor


- zpočátku ovlivněn surrealismem, později existencialismem


- dílo: „Pierot, můj přítel“- existenciální román


„Zazi v metru“- experimentální román o malé holčičce v metru, vše bylo popsáno jejíma očima, používá slovní hříčky


„Stylistická cvičení“- jeden příběh, který napsal 99x jinak, pokaždé z jiného pohledu např: vulgárně, americky, botanicky…


Když si představíš“, „Stotisícmiliard básní“


 


JEAN COCTEAU


 


- básník, prozaik, dramatik, režisér her a filmů


- zpočátku inspirován surrealismem


- měl vliv na další básníky


- dílo: filmy - „Kráska a zvíře“- hrál zde Jean Maráis [maré], který měl s Jeanem Cocteauem intimní vztah, byli milenci


          próza - „Vůl na střeše“, „Svatebčané na Eiffelovce“


 


 


Itálie


 


- čerpání inspirace: 2. světová válka, opuštěnost, marnost


- převažující směr: neorealismus- projevil se v próze i poezii


 


PIER PAOLO PASSOLINI


 


- prozaik i filmový režisér


- dílo: „Gramsciho popel“- používá volný verš


 


„Darmošlapové“- existenciální román, později zfilmovaný, týká se poválečné situace, z prostředí italské periferie- bezdomovců, lidí, kteří ztratili domov kvůli válce, mladí lidé zde kradou i vraždí, poukazuje na tvrdou realitu tehdejší společnosti


 


„Zběsilý život“- volně navazuje na Darmošlapy, hlavním hrdinou je první člověk, kterému se povedlo vyhrabat z morálního bahna a stal se uvědomělým občanem, snažil se pomáhat dalším lidem, od nichž se nakazil tuberkulózou a zemřel


 


Rusko


 


VLADIMIR VYSOCKIJ


- básník lidu - psal jednoduché básně, písňové texty, často vystupoval s kytarou, kdy své texty četl i zpíval


- vystupoval proti režimu, měl nepříjemnosti s policií, často byl u výslechu


- dílo: „Něrv“, „Zaklínač hadů“


 


JEVGENIJ JEVTUŠENKO


- výrazný básník, vyjadřoval se k tehdejší situaci, měl díky tomu problémy s režimem


- dílo: „Tanky jedou Prahou“- vyjádřil se k situaci v ČSSR


         „Slib“


 


Anglie


 


TED HUGHES


- představitel moderní anglické poezie, hledal nové postupy, kterými by se mohla ubírat anglická literatura


- motiv: ohrožení přírody, tím jak se civilizace neustále rozšiřuje


- snažil se dívat na svět očima zvířat, zkoumal jejich psychologii


- dílo: „Jeskynní ptáci“- básnická sbírka


 


USA


 


- vzniká nové hnutí: hnutí hippies- členi tohoto hnutí byli proti válce a násilí, oproti tomu propagovali volnou lásku


- v této době dochází k velkému rozvoji průmyslu a ekonomiky, objevuje se konzumní styl života, proti kterému bojuje další hnutí: Beat generation (bídnická generace)- toto hnutí vzniklo jako rekce na americkou konzumní společnost, jeho členi záměrně porušovali zákony např. braním drog či rychlou jízdou


 


ALLAN GINGSBERG


 


- představitel hnutí bídnické generace


- jeho matka byla ruská židovka, Allen se zajímal o asijská náboženství, evropská už znal, díky svým poznatkům si uvědomoval, jak je americká společnost špatná


- užíval drogy (marihuanu, hašiš, kokain)


- hodně cestoval po USA


- otvíral zakázaná témata: sexualita, homosexualita, život bez zákonů a závazků


- psal intimní poezii, ve které zároveň kritizoval společnost, poezie byla určená k recitování při různých příležitostech


- dílo: „Kvílení“- sbírka o tom, jak se lidé pomocí drog snaží vymanit za zkažené společnosti a kultury


 


 


 


Próza


 


- nové žánry: science- fiction, fantastická literatura, životopisy herců a zpěváků, detektivky- rozvoj masové kultury


nový pojem- bestseller= úspěšná kniha


- nové umělecké směry:


západní blok: neorealismus - směr, který vzniká jako reakce na 2. světovou válku


                                         - snaží se realitu zobrazovat pravdivě, bez příkras


                                         - projevil se především ve filmovém umění


                      existencialismus- existoval již v 1.pol 20. století


                                               - projevil se u Beatnického hnutí


                      magický realismus - objevuje se v latinskoamerické literatuře


                      experimentální próza - zakládá si na jazykových experimentech


                      postmoderní román 


 


východní blok: socialistický realismus - tzv. angažovaná tvorba= prorežimní


 


Francie


 


- autoři reagují především na události 2. světové války


- existencialismus- směr, zabývající se lidskou existencí, tzv. absurditou lidské existence- tím, že člověk je tady, a vůbec neví proč


 


JEAN PAUL SARTRE


 


- spisovatel, filosof, dramatik


- 1964 - měl dostat Nobelovu cenu, ale protože opovrhoval oficialitami, tak ji odmítl


- dílo: „Nevolnost“= Hnus- románová esej založená na záznamech proudu vědomí, Sartre jde do hloubky lidské existence


 


„Zeď“- novela, příběh se odehrává na pozadí občanské války, za zdí se má odehrát poprava člověka, který nechce vypovídat, nacisté ho mučí, po určité době se člověk rozhodne, že podá nacistům mylné informace, vymyslí si totožnost člověka, který ovšem ve skutečnosti existuje, nacisté jej najdou a zabijí, člověk si myslí, že je zachráněn, „za odměnu“ ho však popraví o týden později


„Cesty svobody“-filosofický román, který se zabývá lidskou svobodou, čím více svoboda člověk má, tím hůře se mu rozhoduje, i přílišná svoboda může být na škodu


dramata- často čerpá z historie, konkrétně z antiky, řeší vypjaté životní situace a morální problémy společnosti


„S vyloučením veřejnosti“- dramatická hra, později zfilmováno


 


SIMONE DE BEAVOIR


 


- stála na počátku feministického hnutí, měla blízký vztah se Sartrem


- dílo: „Druhé pohlaví“- byla to spíše vědecká práce, zabývala se rozdíly mezi mužem a ženou z hlediska psychologie, pojednává o tom, jak se diferencovala role muže a ženy


„Mandaríni“- politicko-milostný román, románová kronika francouzské levice po 2. světové válce


„Taková sladká smrt“, „Obřad a loučení“- o životě a díle Jeana Paula Sartra


  


ALBERT CAMUS


 


- filosof, dramatik


- narodil se v Alžíru- což se stalo jedním z námětů jeho tvorby, opíral se o antické filosofické myšlení a o antickou tragédii


- dílo: „Mýtus o Sysifovi“- esej o marném lidském počínání


„Cizinec“- beletrie, novela odehrávající se v Alžíru, kde je osamocený cizinec obviněn z vraždy, kterou ani neví zda spáchal


„Caligula“- parafráze na diktátora Caligulu, který zneužíval svou moc


„Mor“- alegorický román vztahující se k fašismu


povídkové knihy: „Exil a království“


                         „ První člověk“- jeho poslední kniha, vydána z pozůstalosti


 


 


 


FRANCOISE SAGANOVÁ


 


- tvořila především v duchu existencialismu, hlásila se k dílům Satra i Camuse


- věnovala se hlavně sexuálním vztahům mezi lidmi


- dílo: „Jeden úsměv“- román, stal se bestsellerem, vypráví o Dominice a Lucilienovi, kteří zahání nudu sexem


 


Itálie


 


ALBERTO MORAVIA


 


-         dílo: „Horalka“- děj se odehrává v pozdních měsících 2. světové války v chudém kraji, lidé se těší, že válka skončí, hl. hrdinkou je žena středního věku, která má dceru Rozetu, věří, že s příchodem osvobozujících vojsk se všechno zlepší, ale jeden z osvobozujících vojáků její dceru znásilní, celý příběh se točí kolem morálních hodnot, později zfilmováno


 


„Římanka“- toto dílo je obrazem fašistické Itálie, hl. hrdinka Adriana je hezká dívka toužící po lásce, rodině, je velmi hodná, milá, žije v sociálně slabém prostředí, její matka je nemocná, bez práce, dcera se teda musí živit prostitucí, otěhotní s vrahem a násilníkem, přičemž doufá, že jejich dítě bude krásné po ní a průbojné po otcovi


„Nuda“- existenciální román


„Římské povídky“- čistě neorealistické dílo, povídky ze života nejnižších vrstev Itálie, z prostředí zlodějů, prostitutek


 


UMBERTO ECO


 


- představitel postmoderního románu, vědec, filosof


- dílo: „Jméno růže“- bestseller pocházející z roku 1980, filosofický postmoderní román založený na vědeckém bádání, zfilmováno, příběh se točí okolo vražd v jednom italském opatství, hl. hrdinou je Adso z Melku, který vypráví zážitky, jenž proběhly v roce 1427, další postavou je bývalý inkvizitor Vilém z Baskervillu, společně s Adsem vyšetřují vraždy na opatství týkající se zabíjení mnichů, objeví tajné knihy ve skryté knihovně, jedna zvláštní kniha je napuštěna jedem, ten kdo si ji přečte, zemře


 


SSSR (Rusko)


 


ALEXANDR SOLŽENICYN


 


- nositel Nobelovy ceny za literaturu


- psal protirežimní tvorbu, čerpal ze svých vlastních zkušeností- z hladu ukradl chleba, za což byl poslán do pracovního tábora na Sibiř, proto kritizoval SSSR a jeho vedení


- v 70.letech byl násilně odsunut do západního Německa, později pak do USA


- kritizoval i poměry po pádu komunismu


- dílo: „Jeden den Ivana Děnisoviče“- autobiografický román, hlavní postava je odsouzena za drobnou krádež na 8 let nucených prací


„Souostroví Gulag“- rozsáhlé dílo(3 díly), kvůli kterému musel vycestovat, jelikož mu hrozila smrt, ostrá kritika režimu


 


Anglie


 


- především dva propracované žánry:


             detektivky (Agáta Christie, P.D. Jakešová, Dick Francis)


         sci-fi (Artur C. Clarke a další)


 


Artur C. Clarke (1917)


- předpověděl, že se lidé budou dorozumívat pomocí satelitů


- dílo: „2001 vesmírná odyssea“


 


Ray Bradbury (1920)


- dílo: „450º Fahrenheita“- autor viděl budoucnost všeho v totalitních režimech, říkal, že vše nevhodné se bude pálit- 450º F je teplota, při které začíná hořet papír


 


J.R.R. Tolkien (1892- 1973)


- dílo: „Pán prstenů“- zfilmováno, „Tam a zase zpátky“


 


 


 


George Orwell (1903- 1950)


- zabýval se vývojem lidstva, byl to spíše pesimista, viděl, že světu vládne totalita a despotismus


- dílo: „Farma zvířat“- alegorický román, vlastnosti, které má člověk, se zde projevují u zvířat


„1984“- utopický román o vládě diktatury a zneužití moci


 


USA


- autoři se orientovali především na žánr sci-fi, detektivní román- tzv. americká drsná škola, hororovou literaturu (Stephen King)- knihy sloužily jako předlohy k filmům


 


Norman Mailer


- dílo: „Nazí a mrtví“- román, satirický pohled na 2. světovou válku, napsáno těsně po válce


 


Joseph Heller (1923)


- dílo: „Hlava XXII.“- satirický válečný román


 


William Styron (1925)


- dílo: „Sophiina volba“- román vztahující se k válce, vypráví o židovce, která prchla do USA, prošla se svými dětmi koncentračním táborem, musela vybrat jedno své dítě, které půjde do plynu a která bude dál žít, těžce nesla následky, chodila k psychiatrovi, ale stejně po čase spáchala sebevraždu


 


50. léta- Beatnická generace


Jack Kerouack (1922- 1969)


- dílo: „Na cestě“- román, kultovní kniha Beatnické generace, vypráví o dvou kamarádech, kteří odjíždí na motorkách a chtějí procestovat USA, oba jsou svobodní, jen se flákají a kouří trávu


 


W. Seward Borroughs


- v mládí zažil pronásledování a upalování černochů


- měl rád zbraně, na jednom mejdanu si se svou zbraní hrál a nešťastnou náhodou zastřelil svojí manželku


- byl drogově závislý, léčil se- v této době začal psát sci-fi- varuje před ekologickou katastrofou, předpokládal apokalypsu


- témata jeho děl: drogová, sexuální a citová závislost


- dílo: „Feťák“- týká se drogové problematiky, dále „Teplouš“


„Nahý oběd“- kniha kritizuje protidrogové zákony v USA, dále rasismus, je psána pohledem narkomana- děj je často zpřeházený, zfilmováno


„Lístek, který explodoval“, „Ohyzdný duch“


- jeho tvorba ovlivnila hnutí mladé americké generace- hnutí hippie, greenpeace, punkery


 


 Allen Ginsberg (1926- 1997)- viz. světová poezie


 


Vladimír Nabokov (1899- 1977)


- pocházel z vyšší ruské šlechtické rodiny


- emigroval do Francie, poté se přestěhoval do USA


- byl zastáncem carské monarchie, považoval se za aristokrata


- velmi vzdělaný, co se týče jazyků- mluvil anglicky, francouzsky, rusky


- píše precizním květnatým stylem, jeho složitý jazyk se velmi špatně překládá


- dílo: „Lolita“- kniha vydána v roce 1955 v Paříži způsobila velký poprask, vypráví o vysokoškolském profesorovi, který se zamiloval do 12-ti leté dívky, profesor si vezme za ženu její matku, aby mohl být dívce nablízku, s dívkou prožívá lásku se vším všudy, po smrti matky cestuje profesor s dívkou po Americe, dívka však uteče, potkávají se po několika letech, kdy dívka je těhotná


„Jaro ve Fialtě“- soubor povídek


 


LATINSKÁ AMERIKA


- magický realismus- směr, ve kterém se prolíná realita s fantazií a se sny


 


Gabriel Garcia Márquez (1928)


- pocházel z Kolumbie


- v roce 1982 obdržel Nobelovu cenu ze literaturu


- píše v duchu magického realismu, v jeho dílech se prolíná přítomnost s minulostí, tragika s komikou


- náměty: láska, samota, stárnutí


- dílo: „Sto roků samoty“- román o stárnutí a smrti, obsahuje velké množství postav


„Kronika ohlášené smrti“


„Láska za časů cholery“


 


Světové drama 2.pol 20.století


 - směry: východní blok- socialistický realismus- hry o budování socialismu


               jinde ve světě- existenciální drama- vypráví o osamocení a odcizení jedince ve společnosti


                                       expresionismus- směr, který kladl důraz na emocionálně vypjaté okamžiky, objevuje se zde výrazné emocionální vyjádření


                                       epické drama- klasické drama postavené na vyprávění


                                       absurdní drama (absurdní= co by se mohlo stát)- poukazuje na odcizení člověka od společnosti, neschopnost komunikace mezi lidmi, častá nedorozumění, používá černý humor, grotesknost


                                        neorealismus- „krytá kamera“= herci hrají, aniž by o tom věděli, tím pádem se chovají mnohem přirozeněji (významní režiséři- Forman, Menzel)


                                        postmoderna- zahrnuje divadelní experimenty, přímý kontakt s divákem, filmovou projekci


 


FRANCIE


Jean Paul Sartre- dílo: „S vyloučením veřejnosti“, „Mouchy“, „Oresteia“- parafráze na Aischyla


Simone de Beavoir, Albert Camus- „Caligula“


Eugéne Ionesco (1912- 1994)


- básník, dramatik


- narodil se v Rumunsku, poté se přestěhoval do Francie


- psal tzv. antihry= hry postavené na hlavu, inspiroval se učebnicemi angličtiny a francouzštiny, existovala v nich celá řada nesmyslných frází


- dílo: „Plešatá zpěvačka“- 1. absurdní drama, hra je plná nesmyslných dialogů


„Židle“- absurdní divadelní hra, kdy je prostor ne jevišti postupně zaplňován židlemi, židle tam nosí i dědeček s babičkou, kteří později skočí z okna, mezitím hluchoněmý řečník píše na tabuli, ale není to vidět


„Amédée, aneb jak se ho zbavit“- absurdní drama odehrávající se v ložnici manželů, kde se mezi nimi objevila rostoucí mrtvola, roste až zaplní celou ložnici, manžel s manželkou už se tam nevejdou, manžel to vyřeší tím, že otevře okno a uletí


 


Samuel Beckett (1906- 1986)


- původem Ir, studoval vysokou školu ve Francii


- v roce 1969 získal Nobelovu cenu za literaturu


- psal absurdní dramata- absurdita spočívala v tom, že i když je člověk ve společnosti, tak je vlastně pořád sám


- dílo: „Čekání na Godota“- hlavní postavy: Estragon a Vladimír, čekají na cestě na Godota, je tam strom a kámen, čas si krátí nesmyslnými rozhovory


„Poslední páska“- opět absurdní drama, o člověku, který si pořád dokola pouští svoje nahrávky


„Šťastné dny“- absurdní drama, hlavní postavou je žena Winnie, která je zahrabaná až po krk v hlíně, její hlava vede divadelní monolog- povídá si s imaginárními postavami


- věnoval se minimalismu= snažil se minimem vyjádřit maximum


„Nyní“- divadelní hra bez herců, jsou slyšet pouze hlasy puštěné z reproduktorů


„Dech“- nejkratší hra, trvala 30 vteřin, skládá se ze dvou zvuků- nádechu a výdechu


„Katastrofa“- hra věnovaná Václavu Havlovi


 


ITÁLIE


- filmové umění se prolíná s dramatickou tvorbou


- převažující směr: neorealismus


 


Federico Fellini- významný režisér a vrcholný představitel italského neorealismu


                        - zrežíroval filmy: „Darmošlapové“, „Sladký život“, „Amarcoral“- filmy o syrové realitě, jako herce používal neherce


z italského neorealismu vycházeli i čeští filmaři jako například Miloš Forman


 


NĚMECKO


Fridrich Dürrenmatt- režisér


                                - dílo: „Stalo se za bílého dne“- kriminálka o vraždách malých holčiček


<SPAN style="


20.12.2008 21:02:10 | Autor: Tom Lery | stálý odkaz

Komentáře

0 komentářů:

přidat komentář
<< úvod