« Úvod | Nové stránky »

ČJ - 25

Dramatická tvorba 2/2 20.století

Ve světě


-odraz 2.s.v., odcizení člověka, konflikty svědomí


-směry: socialistický realismus (SSSR, budování socialistické společnosti), existencionální drama (osamocení jedince, odcizení od společnosti), expresionismus (důraz na emoce, citově vyhrocené situace), epické drama (vypravování, klasika), absurdní drama (ukazuje absurditu života, totální odcizení člověka, neschopnost komunikace, černý humor, groteskno – HAVEL), neorealismus (hlavně ve filmu, popis jevů bez vědomí herce, přirozenost, vychází z Itálie, skrytá kamera, neherci – režisér – FORMAN, MENZEL), postmoderna (experimenty, nové prostředky, přímý kontakt s divákem, filmové projekce..)


 


FRANCIE


EUGÉNE IONESCO


původně Rumun, dramatik a básník, psal tzv. antihry – postavené na hlavu – absurdní drama – otec


         -Plešatá zpěvačka


1950, 1.absurdní hra, původně „Angličtina bez profesora“, aspirace z učebnic angličtiny – nesmyslné fráze – absurdní dialogy, absurdita komunikace v lidských vztazích – mluví spolu, ale vůbec si nerozumí


         -Židle


prostor na jevišti je neustále zaplňován židlemi – babička s dědečkem – sem tam spolu promluví, plné jeviště židlí, tak skočí z okna, hluchoněmý řečník píše na tabuli, ale není tam nic napsáno, různé zvuky vycházejí z hlediště


         -Nový nájemník


            -Amedeé aneb jak se ho zbavit:


v ložnici manželů se objeví mrtvola, dohadují se, jak se tam dostala, mrtvola roste a zaplní celou místnost, manžel vyletí z okna


 


SAMUEL BECKETT


Ir., studoval ve Francii a Itálii, učil na VŠ, 1969 Nobelova cena za literaturu, absurdita – odcizení člověka, člověk je ve společnosti, ale je pořád sám


         -Čekání na Godota: 


Estragon a Vladimír – tuláci, klauni, strom a kámen na venkovské cestě – čekají na Godota, povídají si


         -Poslední páska:


Knapp má magneťák, má tam nahrané úryvky svého života, postupně si je pouští a vzpomíná


         -Šťastné dny:


1 postava – Winnie, žena zahrabaná po krk v hlíně, vede monolog, vzpomíná, povídá si s imaginárními postavami, postupně se unaví a přestane povídat


-minimalismus = směr, který se snaží minimálními prostředky popsat maximum


            -Nyní:


nejsou živé postavy, hlasy pouštěné z reproduktoru


         -Dech:


30 vteřin, někde se nadechne, rozsvítí se světlo na podiu – hlína, lopata, věci na hřbitově, poté se opět zhasne a vydechne


         -Katastrofa:


znal se s Václavem Havlem, věnoval mu tuto hru


 


JEAN PAUL SARTRE


         -Oresteia:


parafráze na Aischyla


         -Mouchy:


parafráze na muší společnost


            -S vyloučením veřejnosti


 


ALBERT CAMUS


         -Caligula


Hitler


 


ITÁLIE


-prolínání dramatické tvorby s filmovou – hlavně neorealismus


 


FEDERICO FELLINI


vrcholný představitel neorealismu ve filmu, významný režisér, zobrazoval příběhy obyčejných lidí po válce, bez příkras, jako 1.začal používal neherce – lidi z publika (vliv na Menzela, Chytilovou, Formana...)


         -Darmošlapové


            -Sladký život


            -Amarcord


 


NĚMECKO


FREDRICH DÜRRENMATT


dramata, filmové scénáře


         -Stalo se za bílého dne


krimi, podle skutečných událostí, pán vraždil malé holčičky


 


ŠVÉDSKO


INGMAR BERGMAN


filmové umění, filosofické filmy – vycházel ze středověku


         -Sedmá pečeť


            -Pramen panny


filmy


 


 


U nás


 


1945 – 1948


-na svou činnost navazují některá dovadla


OSVOBOZENÉ DIVADLO – funguje do r.1948 – emigrace Voskovce


DIVADLO F.E.BURIANA – Divadlo 46, fungovalo jediný rok – r.1942


-vznikají avantgardní divadla – používala nové postupy divadelnictví, zapojování publika, kritika společenských jevů – nebyl o ně příliš velký zájem, chtěla být svobodná, což se nelíbilo vládnoucím vrstvám – nízká návštěvnost, tento typ divadel později zakázán


 


JAN DRDA


prozaik, dramatik, novinář, nejprve člen ČSSD, poté člen KSČM – stal se předsedou Svazu českých spisovatelů (až do r.1956), později začíná o režimu pochybovat, odsoudil vpád vojsk Varšavské smlouvy (r.1968) – odsouzen stranou, umírá sám, bez přátel, byl uštván režimem


         -Městečko na dlani:


román o městě Rukapáň a jeho obyvatelích, klidný život, napsáno za války, velmi oblíbené


            -Němá barikáda:


 popis událostí pražského povstání r. 1945, snaha o reálný popis tehdejších událostí


         -Hrátky s čertem


            -Dalskabáty:


         -Hříšná ves aneb zapomenutý čert


dramatické pohádky


 


1948 – 1955


-upadá – Voskovec emigroval, Werich má zákaz činnosti, Osvobozené divadlo bylo uzavřeno, pouze socialistický realismus a budovatelské drama


-téma: 2.s.v., vesnice a její kolektivizace, budovní socialismu


 


MILOSLAV STEHLÍK – některé hry byly na objednávku – prorežimní drama


         -Vesnice Mladá:


1947, historie rolnického hnutí na vesnici – boj za práva


         -Mordová rokle:


2.s.v., okupace


         -Jarní hromobití


         -Vysoké letní nebe:


o združstevňování – zabírání majetku sedlákům


         -Nositelé řádu:


Ostrava – havíři (horníci) – budovatelské úsilí, filmový seriál


 


 


1955 – 1968


-rozkvět divadel malých forem, hry současné i z minulosti


-grotesky, kabaret, poezie - pobavení, herci - poloprofesionálové


 


SEMAFOR - r.1959, Sedm malých forem, J.SUCHÝ, J.ŠLITR, W.MATUŠKA, PILAROVÁ, URBÁNKOVÁ, GOTT, ŠIMEK ,GROSSMANN, NÁROŽNÝ, SOBOTA, SPÁLENÝ . . .


REDUTA - R.1955


NA ZÁBRADLÍ - r.1958, absurdní drama - V.HAVEL


YPSILON - r.1963, v Liberci, zakladatel - J.SCHIMD, Y=rozcestí, M.DEJDAR, KAISER, LÁBUS, M.EBEN, KREČMEROVÁ


DIVADLO JÁRY CIMRMANA - r.1967, Z.SVĚRÁK, L.SMOLJAK, fiktivní postava J.Cimrmana - přelom 19.a 20.stol., objevy, vynálezy, rozhlasové hry - pořad Nealkoholická Vinárna u pavouka


HUSA NA PROVÁZKU - R.1967, v Brně, v době Husáka- přejmenováno - Na provázku, B.POLÍVKA, M.DONUTIL


 


IVAN VYSKOČIL


dramatik, režisér, herec, přelon 50.-60.let - vedoucí divadla Na zábradlí, poté působil v Redutě, vlastní divadlo - Nedivadlo - experimenty, profesor DAMU


         -Kdyby tisíc klarinetů


muzikál, spolupráce se Suchým


         -Haprdáns neboli Hamlet, princ dánský


hra


 


JIŘÍ SUCHÝ


prozaik, básník, dramatik, režisér, herec, působil v Redutě, v divadle Na zábradlí, r.1959 - spolu s J.ŠLITREM- divadlo Semafor - pobavení, satira, divadelní hry, Šlitr se r.1969 zabil


            -Jonáš a Melicharová:


2 postavy, spolupráce s J.MOLAVCOVOU


         -Člověk z půdy:


spolupráce s M.HORNÍČKEM


         -Zuzana je sama doma:


spolupráce s J.ŠLITREM, série her o Zuzaně


 


JOSEF TOPOL


básník, dramatik, problémy s režimem - 70léta zákaz, vydával v samisdatu, podepsal Chartu 77, otec básníka Jáchyma Topola


         -Kočaka na kolejích


            -Hodina lásky:


- hry, tehdejší současnost, mladí lidé


 


70.léta


-dá se sem zařadit také Dietel


-období normalizace - 68-89 - cenzura, povoleny byly komedie a historické hry


-ředitel ČS televize - JAN ZELENKA - podpora TV, množství filmů v této době bylo ohromné, hodně ovlivňoval i tehdejší společnost


-vznik řady seriálů - 30 případů majora Zemana, Možná příjde i kouzelník, Návštěvní dny (ŠIMĚK + GROSSMANN)...


 


OLDŘICH DANĚK


původně v libereckém divadle F.X.ŠALDY, poté tvoří TV scénáře na Barrandově, hist.hry - hodně se obrací do středověku


         -Vraždy v Olomouci


zabití Václava III.


         -Dva na koni, jeden na oslu


ze středověku, film


            -Vévodkyně valdštejnských vojsk


17.stol., Vladštejn, film


         -Drahomíra a její synové


film


 


JAROSLAV DIETEL


hlavně dramatik film. a tv scénářů


         -Nejmladší z rodu Hamrů


            -Muž na radnici:


politicky zaměřené


         -Žena za pultem


            -Okres na severu


o životě za socialismu


         -Inženýrská odyssea        


            -Synové a dcery Jakuba Skláře


            -Nemocnice na kraji města


            -Tři chlapi v chalupě


 


Drama v samisdatu


-předváděno potají - divadlo v bytě VLASTY CHRAMOSTOVÉ - byla vyhozena z ND kvůli názorům, divadlo na chatě - manželé HAVLOVI


-kvalita provedení noc moc, ale umělecká úroveň vysoká


-např. PAVEL KOHOUT, MILAN UHDE, PAVEL LANDOVSKÝ, MILAN KUNDERA, VÁCLAV HAVEL


 


VÁCLAV HAVEL


-pochází z bohaté rodiny - otec - pražský podnikatel, vybudoval zahradní čtvrť na Barrandově, Lucernu, on chemický laborant, zajímal se o literaturu a divadlo, od r.1959 - divadlo ABC - jevištní technik, později asistent divadelní režie - městská divadla, 60.léta - divadlo Na zábradlí - dramaturg, AMU - divadelní fakulta, dokončil, r.1969 - protirežimní aktivita - stíhání, zatykač, odešel z divadla, od 70.let - výslechy, vězení, protirežimní činnost, odmítl emigrovat - vězení, iniciátor Charty 77 - vězení, manželka Olga - nadace, vůdce Občanského fóra, prezident ČSSR, ČSFR, r.1993 - ČR, 2.manželka - Dagmar Veškrnová, herečka, r.2003 - skončil s prezidentováním - humanitní činnost


-absurdní dramata - světový význam - více slavná ve světě než u nás, 60.léta - počátek tvorby


            -Autostop:


hra, společně s Ivanem Vyskočilem, teoretické úvahy o divadlu


            -Zahradní slavnost:


1963, absurdní, hl.hrdina - Hugo Pludek - mladý, hraje šachy, život = šachová partie, odlidšťuje se, zříká se svého jména i identity, na zahradní slavnosti - společnost Zahajovačská služba - zahajuje akce, snaha odbyrokratizovat likvidační úřad - zruší obě instituce, vzniká nová - Ústřední komise pro zahajování a likvidování


-jazyk: používá přísloví - působí nesmyslně, slogany, ustálená spojení - v divných situacích, lidé si nemají rozumět - nedorozumění


            -Vyrozumění:


v překladatelském středisku - překládá běžné výrazy a mluvu lidí ve státě, ptidepe - nový jazyk, umělý - výrazy musejí být nahrazeny 60% jiných hlásek, překladatelé - lidi s speciálním povolením - na konec se dozví, že toto povolení se nikdy nikomu nevydá


         -Stížená možnost soustředění:


-velký úspěch dramat na západě


-70.léta - problémy - píše „morality“ - hl.hrdina - autobiografický - Vaněk - jednoaktové hry:


         -Vernisáž


            -Protest


            -Audience:


úspěch po revoluci, Vaněk (Abrhám) schání místo v pivovaru, sládek (Landovský) pořád pil, chodil na záchod, spal, pořád spolu vedou dokola jeden a ten samý rozhovor


-víceaktové hry:


         -Largo Desolate


            -Pokušení


            -Asanace


pozdim r.1981


 


PAVEL LANDOVSKÝ


-herec, dramatik, film – hl.postava v Černých baronech, od 60.let – protirežimní činnost, donucen k emigraci – 70.léta – usadil se v Rakousku


-60.léta – absurdní drama


            -Hodinový hoteliér:


-hry obyčejného života – malý človíček, který dokáže nad vším vyzrát – je vypočítavý


         -Případ venkovského policajta


-exil:


            -Sanitární noc


            -Arest


80.léta


-po revoluci – hra – Audience – hrál Sládka, působí u nás i ve Vídni, problémy s alkoholem


 


MILAN UHDE


-původně redaktor, novinář, spisovatel z povolání, romány, dramata, por.1968 – protirežimní činnost, po r.1989 – ministr kultury


         -Král – Vávra


            -Hra na holuba


 


 


20.12.2008 21:07:08 | Autor: Tom Lery | stálý odkaz

Komentáře

0 komentářů:

přidat komentář
<< úvod